Zápis z jednání prezidia 04/2018

1.10.2018

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 12. 09. 2018

1. Prezidiu byl dne 26.08.2018 zaslán RR ČSKe návrh nominace na MS WKF ve španělském Madridu.

Na základě předloženého návrhu nominace předsedkyní rady Reprezentace bylo navrženo celkem 8 závodníků v draftu A a 4 závodníci v draftu B. Jako doprovod byl navržen P. Beníšek a P. Piskačová.

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 29.08.2018 nominaci na MS v navrženém složení.

2. Prezidiu byla dne 03.09.2018 zaslána žádost od RR ČSKe k přístupům na server „Moje Výsledky“ pro evidenci a správu reprezentace a k platebnímu portálu PayPal.

Byla zaslána žádost o přístupy k administraci webového portálu státní reprezentace pro Petra Beníška, Petra Kubičku, Pavlu Linhartovou a Hanku Dostálovou.
Dále byla zaslána žádost o přidělení přístupů a správě pro Petra Kubičku ve věcí registrací přes sportdta a wkf.sportsid s kompletní správou reprezentace na soutěžích a platbách za soutěže Karate1 prostřednictvím Kreditní karty a PayPal účtu.

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 03.09.2018 schvaluje uvedenou žádost a data byla zaslána jmenovaným prostřednictvím zašifrovaného dokumentu.

Dále prezidium podepsalo hmotnou odpovědnost s jmenovaným Petrem Kubičkou ve věci použití platebního terminálu a Kreditní karty svazu.

Prezidium dále zajistí proškolení všech jmenovaných v záležitosti GDPR a použití databáze pro správu dat reprezentace na serveru „Moje Výsledky“

3. Prezidiu byl Ing. Ondřejem Musilem, Ph.D. dne 17. 8. 2018 zaslán návrh na jmenování nové RR ČSKe z důvodu vyřešení vzniklé situace z jednání VV ČSKe a Prezidia ČSKe dne 17. 5. 2018

Návrh obsahoval následující složení:
 • Petra Piskačová – předseda RR ČSKe, (5. Dan, trenér I. Třídy UK FTVS),
 • PhDr. Petr Beníšek – člen RR ČSKe, (3. Dan, trenér I. Třídy UK FTVS),
 • Richard Růžička – člen RR ČSKe, (6. Dan, trenér I. Třídy UK FTVS).

Dále jako asistenti RR ČSKe bez práva rozhodujícího byli jmenováni:
 • Ing. Pavla Linhartová, Ph.D., (3. Dan, trenér II. Třídy ČSKe),
 • Petr Kubička, (1. Dan, trenér III. Třídy JčSKe),
 • Hana Dostálová, (1. Dan, trenér II. Třídy ČSKe).

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 27.08.2018 schvaluje a jmenuje novou Radu reprezentace v předloženém složení.

4. Prezidium ČSKe a člena Výkonného Výboru ČSKe (dále jen VV ČSKe) na základě odvolání komise rozhodčích ze dne 22. 5. 2018 a osobního jednání s níže jmenovaným dne 2. 9. 2018 předložil návrh na jmenování předsedy KR ČSKe

Prezidium ČSKe a člena Výkonného Výboru ČSKe (dále jen VV ČSKe) který je kontrolním úsekem Komise rozhodčích ČSKe (dále jen KR ČSKe) Mgr. Josefem Rajchertem, dále z důvodu odvolání komise rozhodčích ze dne 22. 5. 2018 a osobního jednání s níže jmenovaným dne 2. 9. 2018 předložil návrh na jmenování předsedy KR ČSKe:

 • Umberto BEDENDO (ITA) – předseda KR ČSKe, (4. Dan, Rozhodčí EKF RA/JA, WKF JB/JB).

Na návrh navrženého předsedy KR ČSKe proběhne do konce roku 2018 sledování všech rozhodčích, vytvoření nového rozdělení licencí rozhodčích ČSKe, dle předvedených výkonů a následně osobních konzultací s rozhodčími, adepty na členy KR ČSKe, s přednesením návrhu na jmenování dalších dvou členů KR ČSKe po skončení konání MČR v prosinci 2018.

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 02.09.2018 jmenování nového předsedy KR ČSKe a schvaluje jeho návrh.

Do doby doplnění všech členů do tým bude nadále komise pod dohledem člena VV ČSKe Mgr. Josefa Rajcherta, který má spolu s novým předsedou rozhodující slovo při předkládání dokumentů směrem k prezidiu.

5. Prezidiu byl dne 03.09.2018 zaslán STK ČSKe návrh na kalendář ČSKe pro rok 2019, který byl up-datován komisí 11.09.2018

Předseda STK ČSKe Mgr. Jiří Kotala předložil návrh kalendáře soutěží pro rok 2019 a aktualizován dne 11.09.2018 na základě podkladů státní reprezentace.
Návrh kalendáře ČSKe pro rok 2019Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje navržený kalendář ČSKe. Předseda STK ČSKe předloží do 15.10.2018 výsledek jednání s pořadateli k plánovaným akcím.

6. Prezidiu byl dne 09.07.2018 předložena žádost o zařazení soutěže Pardubice Open 2019 – 7th International Karate Lions Cup do kalendáře EKF.

Na základě předloženého návrhu od Prezidenta ČSKe k zařazení Pardubice Open 2019 – 7th International Karate Lions Cup do kalendáře EKF jako soutěž garantovaná ČSKe.

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje zařazení uvedené soutěže pod hlavičkou ČSKe a zasílá žádost k zařazení do kalendáře EKF. Dále doporučuje pro státní reprezentaci ČSKe zařazení mezi soutěže s účastí užšího výběru státní reprezentace na tomto turnaji.

7. Na základě změny dotačního systému pro přidělení a čerpání dotace z MŠMT předložil Viceprezident pro ekonomiku p. Slavomír Svoboda návrh na zřízení 2x Národních SCM a 2x Krajské SCM, které budou finančně podporovány svazem formou úhrad cvičebních prostorů, odměn pro trenéry a vybavení center.

Na základě uvedeného návrhu předkládá Prezidium následující složení:

 • NÁRODNÍ Sportovní centra mládeže – SKUPINA „A“
  • SCM PRAHA – zodpovědná osoba p. Karl Kesl
  • SCM BRNO – zodpovědná osoba p. Jaromír Musil
 • KRAJSKÁ Sportovní centra mládeže – SKUPINA „B“
  • SCM JIŽNÍ ČECHY – zodpovědná osoba p. Jiří Faktor
  • SCM SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO – zodpovědná osoba p. Svatopluk Sekanina
 • SPOLEČNÉ AKCE Sportovních center mládeže – SKUP. „A+B“
  • Národní soustředění SCM, Soutěže SCM a jiné.
 • S finanční podporou pro rok 2018:
  • SKUPINA „A“ ………………….. 200.000,-
  • SKUPINA „B“ ………………….. 100.000,-
  • SPOLEČNÉ AKCE …………….. 300.000,-

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje navržené rozdělení SCM na Národní centra skupina A a Krajská centra skupina B s finanční podporou pro uvedené skupiny a společné akce.

8. Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil návrh na zajištění výjezdu pro Olympijský výběr na soutěže Karate1 Premiere League (Tokio, Japonsko) a Karate1 Series A (Šangaj, China).

Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí vedení RR ČSKe nezařadilo tyto soutěže do kalendáře akcí a prezidium ČSKe si plně uvědomuje, že bez podpory a účasti na těchto akcí se výrazně mění šance a možnost usilovat o nominaci na OH 2020 a proto navrhuje podporu pro OV skupiny A (V současné době je zde zařazeno celkem 3 závodníci) pro tyto soutěže.

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje navýšení rozpočtu o 160.000,- Kč pro závodnice zařazené v rankingu WKF do 50 místa (A. Crhonková, L. Veithová a V. Mišková) s účastí 1 trenéra na těchto vybraných akcí. Všechny ostatní náklady nad rámec 160.000,- si závodníci hradí z vlastních zdrojů. Povinností závodnice je zúčastnit se obou akcí.

9. Prezidiu ČSKe byl dne 27.6.2018 zaslána žádost o umožnění účasti na zkouškách WKF pro Jaroslava Nekoly a Josefa Rajcherta.

Na základě předloženého návrhu účasti výše jmenovaných na zkouškách rozhodčích WKF, zejména z důvodu prodloužení anebo zvýšení licenci rozhodčích WKF a udržení si standardu našeho rozhodcovského sboru Prezidium ČSKe tuto žádost bere jako opodstatněnou.

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje výjezd pro Jaroslava Nekoly a Josefa Rajcherta s účastí na zkouškách nebo prodloužení licencí rozhodčích WKF.

10. Prezidiu ČSKe předložil návrh na výjezd vedení na MS WKF v Madridu.

Na základě předloženého návrhu účasti Presidenta ČSKe Ing. Jiřího Bočka a Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila na kongresu WKF a účasti na soutěži MS WKF ve dnech od 5.-8.11.2018.

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje výjezd vedení na Kongres a šampionát WKF.

11. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda informoval o televizním přenosu z MČR v Jindřichově Hradci.

Na základě příprav související s MČR ČSKe byl navržen přímý přenos v sobotu mezi 16–18 hodinou (senioři) a dále v neděli mezi 14–16 hodinou (žactvo).
Při příležitosti konání nejvyšší soutěže ČSKe požaduje prezidium zřízení VIP prostoru pro významné hosty a sponzory.

V uvedené záležitosti je pověřen Prezident ČSKe Ing. Jiří Boček o zajištění a komunikaci s organizátory a VIP hosty. Dále Prezidium žádá STK ČSKe k předložení předběžného plánu MČR a schválení vysílacích časů v navrženém časovém rozmezí.

12. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda žádá Radu státní Reprezentace k předložení rozpočtu pro rok 2019

Na základě neustálých změn a návrhů ze strany RR ČSKe v rozpočtu žádá Prezidium ČSKe k předložení rozpočtu na rok 2019, který bude synchronní s kalendářem WKF a bude v následujícím roce dodržen ze strany RR ČSKe s maximální odchylkou +/- 10 %.

Rada Reprezentace předloží návrh rozpočtu státní reprezentace, a to nejpozději do 15.10.2018 na adresu prezidia. Tento rozpočet bude před schválen kontrolním úsekem ze strany VV Ing. Ondřejem Musilem, Ph.D.

13. Prezidium ČSKe v návaznosti na připravované možnosti uspořádání ME EKF a v návaznosti na jednání Technickém komise WKF navrhuje výjezd na Karate 1.

Prezident ČSKe předložil návrh na možnost uspořádání ME/MEJ v roce 2022/2023 a navrhuje setkání s Technickou komisí a presidentem WKF na nejbližším Karate 1 soutěži s účastí této komise.

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje výjezd na Karate 1 a zahájení jednání s Technickou komisí a prezidentem WKF p. Antonio Espinosem ve věci pořadatelství ME nebo MEJ v ČR.

14. Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil změny soutěžního systému a zavedení poháru talentů pro soutěže ČSKe od 1.1.2019.

Viceprezident pro sport informoval o situaci ve věci přípravy změn pro sportovní sezónu od 1.1.2019. V první fázi byl zaslán dokument na předsedy krajských svazů s možností vyjádření se k projektu. Bohužel žádné konstruktivní připomínky, žádosti nebyly zaslány do dnes na naši adresu. Z tohoto důvodu lze považovat, že s uvedeným dokumentem souhlasí a nemají žádné výhrady.

Prezidium ČSKe navrhuje následující členění a vytvoření soutěžního systému v ČR platného od 1.1.2019 pro ČSKe a všechny krajské svazy.

 • Návrh nového minima organizační struktury soutěží na krajské úrovni:
  • Krajské poháry talentů – Beginner (nová soutěž pro 8. – 7. Kyu)
  • Krajské přebory všech kategorii ČSKe (od 6. Kyu)
 • Návrh nové organizační struktury soutěží na národní úrovni:
  • Národní poháry ČSKe žáků
  • Národní poháry ČSKe kategorii WKF (dorost, junioři, senioři, U21) a Liga
  • Kvalifikační soutěž pro MČR – všichni Mistři krajských soutěží
  • Mistrovství ČR Beginner
  • Mistrovství ČR žáků
  • Mistrovství ČR kategorii WKF (dorost, junioři, senioři, U21) a Liga

Návrh nových disciplín pro soutěže BEGINNER (POHÁR TALENTŮ nebo BEGINNER CUP)

 • Agility, (obratnostní a rychlostní dovednosti)
 • Kihon-Ido, (technické dovednosti)
 • Kata Beginner (předvedení základních kata)
 • Kumite Beginner (základní nácvik kumite s úpravou pro děti bez kontaktu)

Věkové kategorie:

 • Děti 6-7 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu,
 • mladší žáci 8-9 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu,
 • mladší žáci 10-11 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu,
 • starší žáci 12-13 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu.

Aplikace soutěží a postupový mechanizmus:

Poháry talentů budou probíhat pouze na krajské úrovni na základě stanovených a předepsaných pravidel. Soutěž bude minimálně 1 kolová (v případě možnosti kraje může být více kolový systém soutěží) z kterého vzejdou finalisté nebo na základě více kolového systému první 2 z bodového systému, kteří se mohou na základě této nominace účastnit a získat titul Mistr ČR BEGINNER. Pořadatelem této soutěže bude ČSKe.

Krajský přebor bude probíhat pouze na krajské úrovni na základě pravidel WKF a dodatků ČSKe. Soutěž může být jako 1 kolová (Krajský přebor) nebo více kolový systém žebříčku, kdy vítěz postupuje na kvalifikační soutěž Krajských mistrů, kde může uvedený závodník usilovat o start na MČR v karate ČSKe. Pořadatelem kvalifikační soutěže bude ČSKe.

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje předložený návrh změn soutěžního řádu a pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila k dopracování a předložení kompletního návrhu ve spolupráci s TMK ČSKE a STK ČSKe nejpozději do termínu 1.11.2018.

15. Prezidiu ČSKe byla dne 7.8.2018 zaslána prostřednictvím pořadatele Vánoční ceny Mladé Boleslavi žádost o podporu 25 ročníku

V uvedené žádosti se pořadatel obrací na prezidium ČSKe s žádostí o finanční podporu a úhradu pořadatelského týmu, vybavení a časomíry pro pořádání 25 ročníku. Současně se zastřešením kategorie BRH na tomto turnaji.

Celá záležitost byla projednána na zasedání prezidia 12.9.2018 a bohužel bylo konstatováno, že v uvedený termínu a rozsahu není možné vyhovět pořadateli. Při pořádání významných akcí je třeba si uvědomit náročnost projektu a v předstihu minimálně 1 roku zahájit jednání o vzájemné spolupráci. V současné době ČSKe není schopna garantovat a finančně pomoci, protože nebylo s touto akcí počítáno při sestavování rozpočtu pro rok 2018.


   Zodpovědná osoba a Autor článku: Jaromír Musil

---

Uveřejněno v Rubrikách: ,