Postup na MČR v karate ČSKe

   Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Kotala