Struktura ČSKepředseda ČSKe
Ing. Jiří Boček
               
komise
sportovně
technická

Kamil
Guzek
 
komise
trenérsko
metodická

Jaromír
Musil
komise
rozhodčích


Bc. Josef
Rajchert
 
Předseda
rady
reprezentace

Ing.Ondřej
Musil
hospodář
vedoucí
sekretariátu

Slavomír
Svoboda
                 
člen
komise

Petr
Kocmánek
 
člen
komise

Bc. Jiří
Faktor
 
člen
komise
kata
Jakub
Tesárek
 
asistentka
reprezentace

Miroslav
Hýsek
 
asistentka


Petra
Adamiecová
                 
člen
komise

Jiří
Kotala
 
člen
komise

Iva
Keslová
 
člen
komise
kumite
Jaroslav
Nekola
 
asistent
reprezentace

Iva
Keslová
 
účetní


Eliška
Vaňíčková
                 
 
 
 
asistentka
reprezentace

Petra
Piskačová
 
                 
 
 
 
asistentka
reprezentace

Jaromír
Musil
 
                 
komise
disciplinární

Mgr.Robert
Musil

 
komise
kontrolní

Jaroslav
Nekola
 
sportovní
centra
mládeže
Iva
Keslová
 
           
 Mgr.Josef
Dočkal 
 
Svatopluk
Sekanina
 
Miroslav
Hýsek
 
           
 Vladimír
 Ryska
 
Jiří
Bašus
 
Petra
Piskačová
 
           


   Zodpovědná osoba: Ing. Jiří Boček