2. kolo NP 2021 – info

Vážení členové ČSKe,

níže naleznete propozice na 2. kolo Národního poháru, které se koná 18.-19. září v Praze.

V databázi ČUBU je již spuštěné přihlašování na turnaj, a to do 15.9.2021.

https://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/akce

Jelikož se stále nacházíme v „době covidové“, naleznete níže rovněž pár organizačních informací a podmínek pro účast.

 • při vstupu do sportovní haly je potřeba prokázat bezinfekčnost vůči infekci Covid-19 (některým ze způsobů uvedených níže)
 • během turnaje budou na sportovní plochu vpuštěni pouze závodníci a jejich trenéři, jejichž kategorie budou právě probíhat
 • ostatní závodníci, trenéři či diváci musí být na tribuně a musí sedět. Z tohoto důvodu prosíme, aby na soutěž tentokrát nejezdilo příliš mnoho diváků, aby kapacita míst pro sezení byla k dispozici hlavně pro závodníky a trenéry
 • v objektu je potřeba nosit respirátor. Výjimku mají pouze cvičící osoby, trenéři a rozhodčí v době zápasu.
 • po ukončení on-line registrace bude vytvořen harmonogram, který bude následně ke stažení na webu ČSKe a v databázi ČUBU u příslušné akce.
 • vzhledem k daným podmínkám nebudou tentokrát na turnaji stupně vítězů. Vyhlášení výsledků, předání diplomů a medailí bude probíhat vždy ihned po ukončení kategorie na daném tatami.
 • registrace závodníků přímo na turnaji bude probíhat průběžně dle harmonogramu. Závodníky tedy stačí registrovat zhruba hodinu před plánovaným začátkem kategorie

Bezinfekčnost ohledně Covid-19 je potřeba prokázat podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jedním z těchto způsobů:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;
 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Mimořádné opatření počítá i s variantou provedení antigenního samotestu na místě. Tato varianta by však výrazně zatěžovala organizaci turnaje a pořadatelům by způsobovala přílišné logistické potíže. Tato varianta se tedy v rámci NP využívat nebude.

Předem děkujeme za pochopení a za dodržení všech stanovených podmínek.

Těšíme se na setkání v Praze

S pozdravem

Jiří Kotala

STK ČSKe

210918_np2_propozice

https://www.czechkarate.cz/wp-content/uploads/2021/09/210918_np2_propozice.pdf