Informace členům ČSKe
Vážení členové ČSKe, dovolte mi, abych Vás pozval na konání Valné hromady Českého svazu karate, která se uskuteční již za týden 21.září 2010 v zasedací místnost TJ Kovo Praha, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10. Těším se na shledání. S pozdravem Ing. Jiří Boček president ČSKe Ke stažení: delegační lístek VH 2010.doc Jednací řád VH ČSKe 2010.doc pozvanka na VH CSKe 2010.doc

číst více

VH ČSKe 21.9.2010
**Oddílům ČSKe** **POZVÁNKA** . na řádnou Valnou hromadu Českého svazu karate **Datum konání:** 21.9.2010 od 15:00 **Místo konání:** zasedací místnost TJ Kovo Praha, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10 **Program VH:** 1. Zahájení VH 2. Schválení jednacího řádu 3. Volba předsednictva 4. Volba návrhové komise 5. Volba mandátové komise 6. Volba zapisovatele 7. Volba ověřovatele zápisu 8. Zpráva předsedy svazu 9. Zpráva hospodáře svazu 10. Zpráva reprezentačního trenéra 11. Zpráva předsedy TMK + TM 12. Zpráva předsedy STK 13....

číst více

Státní znak – Aktualizováno ! ! !
*10.3.2010* VV upřesňuje výklad usnesení U1-01/2010 ve věci nošení státních znaků. VV schvaluje nošení státních znaků pro členy reprezentace ČSKe na mistrovských soutěžích ČSKe (Národní pohár, Liga a M ČR), kde můžou závodníci startovat za své oddíly a užívat státní znak. Seznam těchto závodníků je vždy aktualizován a musí být zveřejněn na oficiálních internetových stránkách ČSKe. Dále může být rozšířen po dohodě s národními svazy : Český svaz karate goju-ryu, Shikon Budokai ČR, Český svaz karate JKA za stejných podmínek,...

číst více

ME Regionů 2010 – Info
ME regionů (EKF Regions Championships) ************************************** .= Na schůzce delegátů, účastníků ME regionů v Madridu v červnu 2009 se diskutovala iniciativa pro rozšíření stávajícího formátu soutěže - tento návrh se setkal s velkou podporou. Návrh byl rozpracován a schválen EC EKF 6.února v Izmiru. Stávající seniorské soutěže byly rozšířeny o soutěže juniorů a dorostu dle následujícího rozpisu, což by mohlo zvýšit zájem o toto mistrovství ze strany našich závodníků. 1. Team kumite kadetů a juniorů 1.a. Hoši - team kumite...

číst více

Setkání VIP klubu
.= Dne 19.12.2009 se konalo setkání členů VIP klubu ČSKe a to při příležitosti konání významné sportovní akce v bojových uměních Noci Mistrů 2009 V TOP hotelu Praha. .= Jeho členové na návrh předsedy ČSKe Jiřího Bočka hlasovali o přijetí nových členů. Požadavky na přijetí byly průběžně získávány od krajských sdružení, či sportovních klubů a to v počtu 12. .= Stávající členové rozhodli o přijetí následujících sedmi významných členů našeho svazu do VIP klubu ČSKe: Koloc Bohumil, Ing. Blaho Ľudovít,...

číst více

VIP klubu ČSKe a VV ČSKe s předsedy krajů
. P O Z V Á N K A ********************** . Setkání členů VIP klubu ČSKe a Zasedání VV ČSKe rozšířené o předsedy krajských svazů při příležitosti konání Noci Mistrů 2009 **Termín:** Sobota 19. prosince 2009, v 19.00 h ( cca 1 hod před započetím akce) **Místo konání:** TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov Sál hotelu pro konání Noci Mistrů (viz hotelová navigace) **Určeno:** Členům VIP klubu ČSKe **Poznámka:** Pro Vaši informaci, toho dne se koná v...

číst více

Zápis ze zasedání ČOV
Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1 Dnes, 14.ledna 2009 se v Praze konalo volební plenární zasedání Českého Olympijského výboru. Karate, jako sportovní svaz uznaný MOV byl také při tom. Program: - Zahájení a schválení programu - Předání cen MOV Sport a komunita a Sport a mládež - Předání ceny J.Gutha-Jarkovského za rok 2008 - Barbora Špotáková - Volba volební, mandátové a návrhové komise - Schválení návrhu jednacího a volebního řádu - Kontrola úkolů z minulého zasedání - Hodnocení účasti české...

číst více