Setkání VIP klubu
.= Dne 19.12.2009 se konalo setkání členů VIP klubu ČSKe a to při příležitosti konání významné sportovní akce v bojových uměních Noci Mistrů 2009 V TOP hotelu Praha. .= Jeho členové na návrh předsedy ČSKe Jiřího Bočka hlasovali o přijetí nových členů. Požadavky na přijetí byly průběžně získávány od krajských sdružení, či sportovních klubů a to v počtu 12. .= Stávající členové rozhodli o přijetí následujících sedmi významných členů našeho svazu do VIP klubu ČSKe: Koloc Bohumil, Ing. Blaho Ľudovít,...

číst více

VIP klubu ČSKe a VV ČSKe s předsedy krajů
. P O Z V Á N K A ********************** . Setkání členů VIP klubu ČSKe a Zasedání VV ČSKe rozšířené o předsedy krajských svazů při příležitosti konání Noci Mistrů 2009 **Termín:** Sobota 19. prosince 2009, v 19.00 h ( cca 1 hod před započetím akce) **Místo konání:** TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov Sál hotelu pro konání Noci Mistrů (viz hotelová navigace) **Určeno:** Členům VIP klubu ČSKe **Poznámka:** Pro Vaši informaci, toho dne se koná v...

číst více

Zápis ze zasedání ČOV
Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1 Dnes, 14.ledna 2009 se v Praze konalo volební plenární zasedání Českého Olympijského výboru. Karate, jako sportovní svaz uznaný MOV byl také při tom. Program: - Zahájení a schválení programu - Předání cen MOV Sport a komunita a Sport a mládež - Předání ceny J.Gutha-Jarkovského za rok 2008 - Barbora Špotáková - Volba volební, mandátové a návrhové komise - Schválení návrhu jednacího a volebního řádu - Kontrola úkolů z minulého zasedání - Hodnocení účasti české...

číst více