Pravidla WKF verze 9 CZE-03
Komise rozhodčích zveřejňuje překlad nových pravidel karate WKF verze 9 CZE-02 platných od 1.1.2015. *Ke stažení:* Pravidla WKF vr 9 CZE-03: Pravidla_WKF_2015_vr9_CZ03_web.pdf Pravidla WKF vr 9 ENG: WKF RULES 2015.pdf *Nové testové otázky 2015:* Testy kumite ENG 2015: all-questions-kumite-english2015.pdf Testy kata ENG 2015: all-questions-kata-english2015.pdf Testy kumite CZE 2015:testy-kumite-cze-2015-03-03.pdf Testy kata CZE 2015: testy-kata-cze-2015-03-10.pdf

číst více

UK FTVS – Trenér 1.třídy 2015/2016
Vážení sportovní přátelé, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze připravuje ve školním roce 2015/2016 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení. Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu. Veškeré...

číst více

Antidopingová směrnice 2015
Vážení kolegové, na žádost pana Chlumského (Vedoucí úseku dopingových kontrol a monitoringu ADV ČR) v příloze zasílám konečnou verzi Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR po připomínkovém řízení Světové antidopingové agentury. Vychází velice důsledně ze Světového antidopingového kodexu. Platnost obou těchto dokumentu začíná 1.1.2015. Prosím o distribuci vašim podřízeným složkám. S pozdravem Mgr. David Opatrný Management sportu (referát sportovních svazů) Česká unie sportu Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov, 160 17 tel. 233017345 směrnice ke stažení: stáhnout

číst více

Koncepce SCM ČSKe 2015-2016
jako každý rok za posledních šest let činnosti komise SCM je v současné době tvořen nový seznam nadějných závodníků do sportovních center mládeže karate pod Českým svazem karate. V letošním roce se komise opět rozhodla o otevřené možnosti nominace nadějných členů z řad trenérů, činovníků nebo cvičenců karate. Vzhledem k častým dotazům uvádíme některé podmínky a výhody členů zařazených v těchto SCM. Dokument ke stažení: Koncepce SCM 2015-2016.pdf

číst více

UP-DATE dat reprezentace 2014-15
Na základě jednání státní reprezentace s trenéry při konání Národního Poháru v Jablonci nad Nisou, žádáme všechny trenéry o kontrolu a zaslání aktuálních dat svých závodníků zařazených do širšího výběru reprezentace ve sledování, kterým nejsou doručovány informace o činnosti a akcích státní reprezentace ČSKe. *Potřebná data k zaslání:* - Jméno - Příjmení - datum narození - Oddíl - e-mail závodníka (nebo rodiče) - tel. závodníka (nebo rodiče) - Jméno trenéra - e-mail trenéra - tel. trenéra E-mail pro zaslání: *national.team@czechkarate.cz*...

číst více

Schůzka trenérů a reprezentace
Vážení trenéři, v letošním roce začala rada státní reprezentace pracovat na novém konceptu výběru talentované mládeže, nominačních kritériích reprezentantů pro ME a MS a na spolupráci s trenéry závodníků. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se rozhodli uspořádat schůzku trenérů, kteří mají zájem podílet se na výchově nových talentů, z nichž by někteří mohli v budoucnu navázat na taková jména, jako jsou v kumite J. Tuček, P. Piskačová, P. Peceková, R. Krejčová a v kata P. Nová, V. Míček, kata tým...

číst více

Informace presidenta ČSKe 12/2013
Informace presidenta ČSKe z jednání Výkonného výboru ČSKe 6 / 2013      U7-1/2013 Zajištění pověřovacích dopisů pro pořadatele soutěží ČSKe  : podmínka zjištění místnosti a vybavení pro dopingovou kontrolu Úkol:   p. Slavomír Svoboda U8 – 1/2013 Pan Svoboda informoval VV o přípravě galavečeru v rámci Noci Mistrů, který se koná 14. 12. 2013. Pan Ondřej Musil zajistí závodníka z České republiky a protivníka na světové úrovni -  kategorie kumite ženy. Úkol:   p. Ondřej Musil                      U1 - 3/2013 Ekonom svazu informoval o pravidlech pořádání soutěží...

číst více

Usnesení z VH ČSKe 12.6.2012
USNESENÍ z jednání Volební valné hromady Českého svazu karate dne 12.6.2012 v Praze _____________________________________________________________ U1: VH schvaluje program jednání tak, jak byl předložen. U2: VH schvaluje jednací řád tak, jak byl předložen. U3: VH schvaluje volební řád tak, jak byl předložen. U4: VH volí navrhované pracovní předsednictvo ve složení Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Vladimír Ryska. U5: VH volí návrhovou komisi ve složení Eliška Vaníčková, Karel Kesl a Jiří Bašus. U6: VH volí volební komise ve složení Petra Adamiecová,...

číst více