Evidence Událostí karate

Vážení členové ČSKe, pořadatelé soutěží karate,

dovolte mi, abych vám jménem prezidia ČSKe představil nový server pro evidenci UDÁLOSTI KARATE, který naleznete zde: https://evidence.czechkarate.cz 

Všechny akce zadané odbornými komisemi ČSke budou po odsouhlasení ihned zveřejněny v kalendáři na webu czechkarate.cz zde: https://www.czechkarate.cz/kalendar/ Ostatní akce najdete poté zde: https://ranking.czechkarate.cz kde lze akce selektovat na krajské svazy, ČSKe, WKF/EKF a jiné.

Vzhledem k tomu, že v minulosti se stalo hodně krát, kdy v jeden den se konaly 2 a více akcí pod hlavičkou ČSKe a tím bylo znemožněno členům se účastnit akcí. Dále v návaznosti na situaci kolem COVID-19 a soutěžnímu kalendáři v 2. polovině roku, kdy budou všichni chtít dohnat veškeré akce a naplnit plány si uvědomujeme, že je tento server nutný. A to i z důvodu, že naši členové působí i v jiných federacích, které jsou sdruženy v ČUBU, a bude docházet ke kolizi, i když je tento server primárně pro ČSKe a Krajské svazy, je nutná synchronizace soutěží i se servisním týmem ČUBU, který zabezpečuje naše akce. 

Níže naleznete v PDF krátké seznámení se serverem a návod. Kdyby jste došli na něco, co by zde bylo ještě vhodné doplnit, prosím informujte mě.

Navod-server-evidence-czechkarate-vr2