Info Presidenta ČSKe 12-2012

Vážení sportovní přátelé,

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval řediteli soutěže M ČR v karate mládeže panu Petru Beníškovi a jeho organizačnímu týmu za profesionálně zvládnutou přípravu a celý průběh této významné mistrovské soutěže, která se konala uplynulý víkend v Českých Budějovicích. V součinnosti se zastupiteli města a s pomoci sponzorů tento tým uspořádal soutěž, na kterou budou mnozí účastníci dlouho vzpomínat a která bude pro příští pořadatele vyšší metou jak v technickém zabezpečení, tak i ve skvělé organizaci.

Je mi líto, že mně pracovní vytížení nedovolilo na tuto vrcholovou akci přijet osobně, ale díky skvělému využití technického pokroku a výbornou spoluprací s Karate-info jsem mohl stejně jako stovky či tisíce dalších členů našeho svazu sledovat boje o medaile online.

Jménem výkonného výboru ČSKe a doufám že i jménem všech karatistů, všem pořadatelům M ČR ještě jednou DÍKY.

S pozdravem
Jiří Boček