Info presidenta ČSKe

Vážení členové ČSKe,

V tomto týdnu probíhá největší událost světového karate letošního roku MS WKF v srbském Bělehradu. V souvislosti s tímto mistrovstvím se událo několik závažných skutečností, o kterých bych Vás chtěl informovat.

Na tuto akci proběhla standardní nominace dle nominačních kritérií státní reprezentace ČSKe s ohledem na plánovaný finanční rozpočet. Dne 6. října obdrželo vedení svazu dopis od Generálního sekretáře WKF, kde nás informuje o obdržení anonymního udání na reprezentaci ČSKe, že někteří její členové se účastní soutěží WKC (World Karate Confederation), což je v přímém rozporu se stanovami WKF. Obsahem této informace byly i fotografie našich reprezentantů, výsledkové listiny, jejich foto na oficiálních webových stránkách WKC atd. WKF v tomto dopise požadovala vyjádření a prošetření zaslaných skutečností.

V mé odpovědi ze dne 11. října motivované záchranou našich závodníků uvádím, že se běžně anonymními dopisy nezabýváme, ale v tomto případě, kdy se jedná o žádost WKF, provedeme šetření těchto skutečností. Dále byla popsána situace v ČR, kde existuje několik svazů a federací provozující bojové sporty, tyto federace jsou sdruženy jako rovnoprávné pod zastřešující organizací ČUBU. Rovněž jsem ujistil vedení WKF, že ČSKe nikdy na žádnou akci WKC nikoho neposlala, není ani jejím členem s tím, že oficiálním členem WKC za ČR je Shikon Budokai ČR. Dále jsem ujistil vedení WKF o naší loajalitě v dodržování jejich stanov s cílem dořešit situaci po MS WKF. Za toto vysvětlení se mi dostalo poděkování a vypadalo to, že ostatní úkony budou přesunuty po Mistrovství světa.

Bohužel 19. října, méně než týden před odletem přišlo z WKF významné varování, že celou situaci prošetřili, že naši závodníci (byli jmenovaní) se dopustili provinění vůči stanovám WKF. Dále nás upozornili, že jestli uvedení závodníci přijedou na MS, nebudou zaregistrováni a celý náš svaz bude suspendován. Suspendace národní federace znamená pozastavení členství v EKF a WKF, zákaz účasti na jejich mistrovstvích, zákaz účasti všem členským federacím na akcích pořádaných dotčeným státem, stop účasti mezinárodním rozhodčím, ztráta statutu státní reprezentace, stop dotacím na reprezentaci i na mládež, stop dotacím na soutěže, SCM atd. Bohužel tuto cenu nechtěl nikdo zaplatit, a tak se tato výzva nedala ignorovat, vsadil by se partikulární zájem jednotlivců nad budoucnost tisíců členů ČSKe. Proto se VV ČSKe po urgentní telefonické konzultaci (pět členů VV ČSKe a předseda kontrolní komise) rozhodl změnit nominaci tak, aby bylo kladeným požadavkům vyhověno. Po těchto závažných krocích byla WKF informována a telefonicky jsem hovořil s presidentem i generálním sekretářem WKF. Oba naši ráznou a rychlou reakci ocenili.

Veškeré argumenty o tom že to šlo udělat jinak, o vyhraných mezinárodních soudech či arbitrážích, končí uvědoměním si a přijmutím obrovské zodpovědnosti za budoucnost svazu v případě, že bychom se k takovému řešení přiklonili.
Uvědomujeme si, že velikým problémem je zmařená příprava našeho nadějného kata teamu, jednotlivce v kumite, totální zklamání, stovky hodin zmařené přípravy a cestování na kontrolní soutěže, zázemí oddílu i péče a čas jejich trenérky, ale i práce na změně sestavy, zajištění náhradního řešení realizačním týmem, týdenní četná komunikace s WKF apod.

Celá situace mne velmi mrzí, ale nemuselo to dojít tak daleko, kdyby si naši reprezentanti vzali ponaučení z obdobné situace z roku 2008. Argument, že tehdy se nic nestalo, tak proč teď, neobstojí.

Co vlastně odstavec 21. bod 9. stanov WKF, které nepředstavují pouze názor jednoho vedoucího činitele federace, ale téměř dvě stě členských států, které si je společně odsouhlasili, říká?

21.9

*The WKF expressly prohibits their National Federations, and their components, from the double affiliation with any karate organisation as it may be determined by the WKF Executive Committee to be a dissenting organisation.*

*National Federations and their members are prohibited from having sporting relationships with these dissenting organisations and with organisations not recognised by the WKF, or with a member country of the WKF which National Federation is suspended due to non payment of fees or for disciplinary reasons.*

Argument, že zde není nic psáno o WKC neobstojí. WKF v dobách, kdy karate bylo rozštěpeno na velké množství organizací a hnutí, žádala Mezinárodní olympijský výbor (IOC) o členství. IOC měl podmínku na integraci celého hnutí karate do jediné velké světové federace. WKF prováděla léta kroky pro možnost integrace všech skupin čtyř hlavních stylů karate včetně tradičního, měnila svá sportovní pravidla atd. Až se tento zásadní úkol podařil, vznikla jiná, paralelní světová federace, která má obdobný cíl, obdobné soutěže, shodné styly karate a znovu tříští celé hnutí. WKF neříká, že nesmíte být členy této organizace, jste-li ale, nemůžete již být členy WKF. Toto vysvětlení a zároveň doporučení členům ČSKe a zejména členům státní reprezentace, neúčastnit se akcí WKC, v žádném případě neplatí pro organizaci Shikon Budokai ČR. Toto je seriozní, legitimní svaz bojových umění v ČR, oficiální člen WKC a nemá nic společného s WKF, jejími pravidly a stanovami.

Vážení sportovní přátelé, minulý týden byl pro náš svaz, zejména pro státní reprezentaci, velmi náročný. Přes všechno zlé, co se muselo vykonat, byť se s tím nikterak neztotožňujeme, se ukázalo, že Český svaz karate je silný a seriozní partner evropské a světové federace. Jsem si jist, že reprezentanti kterých se tyto události týkaly, budou mít po mé intervenci u vedení WKF znovu cestu na ME a MS otevřenou.

Děkuji Vám za trpělivost a pozornost.

S pozdravem

Ing. Jiří Boček
předseda