Info STK k soutěžím do konce roku

Vážení členové ČSKe,

byť je stále velmi obtížné plánovat jakékoli akce s větším předstihem, chtěli bychom Vás informovat alespoň rámcově o možných termínech soutěží do konce roku.

Vše bude samozřejmě záviset na aktuálních opatřeních vlády. Podle tabulky „PES“ lze ve třetím stupni konat amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Dle informací z médií současně probíhají jednání mezi Národní sportovní agenturou a Ministerstvem zdravotnictví, ze kterých by měly vzejít upřesňující podmínky pro konání takových akcí. I pokud tedy bude rozhodnuto o posunu do třetího stupně rizika, bude potřeba sledovat z hlediska pořádání turnajů i tyto podmínky.

Jelikož tyto informace dostaneme od vlády a NSA patrně až na začátku příštího týdne, dovolujeme si Vám předložit alespoň tento předběžný plán.

Pokud to situace bude umožňovat, mohly by se do konce roku konat tyto soutěže:

–          6. prosince 2020 – 2. kolo Národního poháru žactva (České Budějovice)

–          12.-13. prosince 2020 – Mistrovství České republiky (Pardubice)

–          19. prosince 2020 – MČR Beginners (Praha)

Krajské svazy již byly informovány, že případnou nominaci na MČR budou výjimečně tvořit závodníci postupující z národních pohárů a rovněž závodníci nominovaní krajskými svazy, jako tomu bývalo dříve.

O dalším postupu Vás samozřejmě budeme informovat na základě přijatých opatření.