Informace STK ČSKe 4/2013

V níže přiloženém dokumentu naleznete seznam Národních pohárů a nominačních turnajů pro postup na MČR mládeže 2013 a MČR seniorů 2014.

Dokument obsahuje rovněž základní informace k tvorbě postupových žebříčků na MČR podle nového nominačního systému.

Nominační soutěže 2013

V souvislosti se změnou nominačního systému na MČR, do kterého byly nově zařazeny Národní poháry a ve kterém budou počínaje touto sezónu vytvářeny dva oddělené postupové žebříčky, byly příslušné změny zapracovány i do soutěžního řádu ČSKe. K drobným úpravám pak došlo i v některých jeho dalších bodech.

Aktuální znění soutěžního řádu naleznete na tomto odkazu:

Soutěžní řád ČSKe

Veškeré novinky jsou v něm označeny červeně.