Karel Strnad slaví životní jubileum

Předseda Českého svazu karate Ing. Jiří Boček předal památnou plaketu, Čestné uznání dlouholetému členu svazu a bývalému předsedovi Ing. Karlu Strnadovi, který minulých dnech oslavil své životní jubileum 60 let.

Srdečně blahopřejeme.

ČSKe