Konalo se školení trenérů v Havířově

V Havířově, ve dnech 5. – 6. 9. 2015 proběhlo školení trenérů pro severní Moravu. Toto školení se na severní Moravu vrátilo po 2 letech a zúčastnilo se ho opět rekordních něco málo přes 60 trenérů, rozhodčích a lektorů ČSKe.

Školení bylo rozděleno mezi lektory TMK ČSKe a členy státní reprezentace ČSKe. Dopolední část byla zaměřena na kihon techniky a základy, které byly pod vedením předsedy TMK Jaromíra Musila. Dále blok pokračoval ve stylu sportovního karate pod vedením předsedy Rady reprezentace Ing. Ondřeje Musila.

V odpolední části pak PaedDr. Michal Hrubý probral důležité body v kondičním tréninku pro karate, které by nemělo v přípravě chybět. A poslední částí bylo , v sobotní den pod vedením lektorky Ivy Keslové a Lukáše Jandy jako asistenta, cvičení kihon ido technik.

Souběžně s praxí v tělocvičně probíhalo školení nových trenérů licence C (III.třídy) , které měl na starosti, předseda TMK SmSKe, Lukáš Miklo a PaedDr. Michal Hrubý.

Celý den byl pak završen zkouškami na STV 1. – 4. Dan.
Neděle byla ve znamení KATA. V první čtyřicetiminutovce byl účastníkům předveden styl Goju-Ryu a jeho základy. Vše pod vedením lektora Jaromíra Musila. Pak následovalo, pod stejným vedením, seznámení se stylem Shito-Ryu.
Zajímavou ukázkou bylo srovnání kata JION, ve stylech karate Shito-Ryu, Wado-Ryu a Shotokan . Dále pak byla rozebírána základní kata Heian Nidan (Shodan Shito a Wado) jednotlivými lektory.

Předposlední část byla zaměřena na představení stylu Wado-Ryu, pod vedením lektora stylu, Davida Vlka. Věnoval se, jak základům a principům stylu, tak i základním kata.

Poslení část byla ve znamení stylu Shotokan Ryu, pod vedením Ivy Keslové a Lukáše Jandy. Celému školení také přihlížel předseda Komise rozhodčích, Mgr. Josef Rajchert a člen VV ČSKe, protože neděle byla zaměřena, jak na trenéry , tak i rozhodčí ČSKe.

Celé školení skončilo něco málo po 13 hodině a všichni zúčastnění se rozjeli domů.

Závěrem mi dovolte , jménem Trenérsko-metodické komise ČSKe, poděkovat všem zúčastněným za jejich skvělý přístup ke školení a celému SmSKe za krásně připravené školení a trenérovi Marku Frantovi za zázemí pro tuto akci.

Pár fotek ze školení od pana Marka Franty: