Školení rozhodčích SmSKe

Krátké zhodnocení školení rozhodčích SmSKe

Po domluvě vedoucího úseku rozhodčích SmSKe p. Marka Franty s vedoucím úseku rozhodčích ČSKe Mgr. Josefem Rajchertem a vedoucím TMK p. Jaromírem Musilem se uskutečnilo 4. a 5. 3. 2011 doškolení a školení rozhodčích Severomoravského svazu karate.

4.3.2011 proběhla teoretická část školení na ZŠ M. Kudeříkové v Havířově, kde p. Franta zajistil školící místnost. V prvé části teoretického školení (týkající se kumite) přednášel Mgr. Rajchert a uváděl příklady ze své dlouholeté praxe rozhodování jak u nás, tak i v zahraničí. Výklad složitosti rozhodování a správné aplikace pravidel byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

Druhá část byla zaměřena na kata, kde p. Jaromír Musil za pomoci videoprezentace procházel složitostmi kata čtyř základních stylů, které se cvičí na soutěžích WKF a následně předváděl rozdíly v technikách mezi školami shotokan, goju-ryu, wado-ryu a shito-ryu.

V rámci čtvrtého kola soutěže Středoevropský pohár nadějí, která se uskutečnila 5.3.2011 taktéž v Havířově v hale na Opletalově ulici (krytý bazén) a pořádal ji Sk Budo Havířov, proběhla praktická část těchto zkoušek, kde stávající i noví rozhodčí uplatnili nabyté zkušenosti v praxi (zúčastnilo se cca 150 soutěžících). Pod ostřížím, ale citlivým dohledem Mgr. Rajcherta pracovali tito dělnící tatami na plný výkon. Po ukončení soutěže proběhlo hodnocení všech rozhodčích a byly jim přiznány licence.

Na závěr se nechci opakovat, ale ještě jednou bych chtěl poděkovat jak p. Frantovi za zabezpečení jak školení, tak i soutěže, dále celému lektorskému sboru Mgr. Rajchertovi a J. Musilovi z našeho pohledu za vynikající školení. Doufám, že nastolená spolupráce bude dále pokračovat ve prospěch SmSKe.

Za SmSKe místopředseda Vladimír Ryska