Nové přihlášení na zkoušky STV

*Určeno pro:*

Členskou základnu ČSKe
Předsedy klubů/TJ/SK
Zkušební komisaře ČSKe

Schválení nového systému registrace STV

Dne 11. 6. 2013 na schůzce předsedů krajských svazů karate a zástupci Výkonného výboru ČSKe bylo schváleno zavedení nového registračního systému a přihlášek na zkoušku STV Kyu a DAN. Tento systém je v současné době již spuštěn, ale registrace na zkoušky STV bude možná až od 1. 7. 2013.

Přihlášku na zkoušky STV Kyu a DAN naleznete v nové databázi na internetové adrese http://www.cubu.info. Po přihlášení do databáze předseda klubu nalezne pod sekcí KLUBY:

 • Kontaktní údaje
 • Členská základna
 • Nákup známek
 • Faktury
 • Zkoušky na STV

Dle potřeby klubu si můžete vybrat zkušebního komisaře s vámi požadovanou licencí. Zkouška musí být zadána do systému nejméně 7 dní předem. Po zadání vám bude vystaven doklad pro platbu a protokol o zkoušce, který je následně i zobrazen v administraci zkušebního komisaře. Platba za zkoušky byla na základě rozdílnosti vybíraných poplatků za STV v jednotlivých krajích rozdělena, na poplatek danému krajskému svazu a poplatek za registraci (viz. Příloha poplatků STV). Platba za registraci musí být provedena do data konání zkoušky, jinak zkušební komisař nebude moci zadat výsledek zkoušky do systému. Platba za STV danému krajskému svaz musí být uhrazena dle ekonomické směrnice daného kraje.

*Upozornění!*

Na zkoušku nelze přihlásit osoby, které nemají uhrazenou platnou známku pro příslušný rok. Na zkoušku také nelze přihlásit zkoušeného v případě nesplnění věkového nebo čekacího limitu pro danou zkoušku. Všechny tyto informace vám oznámí systém při zadávání zkoušky. V případě chyby v zadávání je možné zkoušku zrušit a zadat znovu. Zkoušku zrušíte odstraněním dokladu o platbě v sekci FAKTURY.

Jestliže jste nenašli v databázi zkušebního komisaře je možné, že uvedený zkušební komisař nemá již platnou licenci nebo nemá zakoupenou platnou členskou známku pro příslušný rok.

ZKOUŠKY STV 3. DAN A VÝŠE

Zkoušky od STV 3. Dan a výše budou prováděny na základě ohlášení pořadatelem nejméně 10 dní před konání zkoušky (dle platné směrnice TMK – zkušební komisaři, zkušební komise a komise TMK, článek IV písmeno B bod 2). Toto oznámení je nutné zaslat písemně/ faxem/ emailem na tmk@czechkarate.cz (v kopii na info@czechkarate.cz).

*Potřebná data k evidenci veřejných zkoušek STV DAN:*

 • Datum a místo konání zkoušky
 • limit pro zkoušky od / do (záleží na STV komisi)
 • Předseda zkušební komise
 • + další 2 členy komise
 • Pozvánka v PDF/DOC/JPG
 • Pořadatel

Následně tato zkouška bude zaevidována do systému a to prostřednictvím komise TMK. Tyto zkoušky budou veřejné a budou se do nich moci přihlásit osoby z více klubů a to prostřednictvím předsedy klubu. Jedná se především o zkoušky prostřednictvím letních soustředění a jiné.

Veřejné zkoušky pod sekcí TMK ČSKe budou probíhat vždy veřejné v termínu konání školení trenérů a to zpravidla první víkend v červnu a první víkend v listopadu. Následující termíny veřejných zkoušek STV DAN jsou 2. 11. 2013 v Ostravě, 7. 6. 2014 v Nymburku a 1. 11. 2014 v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na komisi TMK prostřednictvím e-mailu tmk@czechkarate.cz nebo přímo telefonicky na předsedu TMK Jaromíra Musil tel.: 608 805 405

Jaromír Musil
Předseda Trenérsko-metodická komise

=============

Zpráva ke stažení zde: novy system – zkousky STV.pdf