Obrovský úspěch českého karate

Obrovský úspěch české sportovní diplomacie.

Český svaz karate.

Na prvním zasedání nově zvoleného výboru světové exekutívy ( WKF EC ) světové (Olympijské) federace karate WKF při Mistrovství světa v Madridu,
byl navrhnut a schválen kandidát EKF Ing. Jiří Boček za stálého člena výkonného výboru světové organizace WKF.

Po dosažení jeho pozice 1. Vice-Prezidenta EKF je to další vrcholná pozice České republiky v Olympijském karate.

Předseda Českého svazu karate Ing. Jiří Boček se tak stal členem nejvyšších orgánů jak v Evropské EKF, tak i ve světové federaci WKF.

Blahopřejeme.