President ČSKe oslavil jubileum

Dovolte mi, popřát touto cestou našemu presidentovi ČSKe Ing. Jiřímu Bočkovi k jubilejním 50. narozeninám všechno nejlepší a to jak na poli pracovním, tak i v osobním životě.

Za VV ČSKe
Jaromír Musil