Školení rozhodčích ČSKe 2009

.=
Komise rozhodčích Českého svazu karate ve dnech 21.- 22. 2.2009 uspořádala své pravidelné školení z Pravidel rozhodování. Na 26 rozhodčích ČSKe a regionů se ve dvou dnech seznamovalo s novými úpravami pravidel kumite a hodnocením sestav kata. Rozhodčí na kata , krom třístupňového teoretického testu, absolvovali i praktickou část zkoušek, kde museli předvést jednu sestavu svého a jednu jiného stylu. Řada dnešních závodníků by byla překvapena kolik současných rozhodčích ještě umí kata zacvičit i když to, při jejich výkonu funkce v saku, není vidět.

.=
Nová Pravidla se již plně aplikovala druhý den, při regionální soutěži všech věkových kategorií, kde probíhala současně i kontrolní praxe. Finálové zápasy mužů na 4 minuty, nové bodové ohodnocení technik, nové penalizace za fauly i zkrácení posledních okamžiků zápasu z 30 na 10 sekund dalo všem zabrat.

.=
Důležité však bylo, že vše probíhalo v přátelské atmosféře, s lektory Komise rozhodčích ČSKe Bc. Josefem Rajchertem, Jaroslavem Nekolou i Jaromírem Musilem. Cílem bylo zejména pomoci rozhodčím pochopit a správně aplikovat nová Pravidla. Závěrem pak byla při vyhodnocení udělena řada nových licencí i vyšší třídy.
|.<>Fotogalerie zaslaná Bc. Josefem Rajchertem..|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/35.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/36.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/37.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/38.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/39.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/40.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/41.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/42.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/43.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/45.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/46.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/47.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/48.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/49.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/50.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/51.jpg*]|
|[*http://www.czechkarate.cz/images/52.jpg*]|