Směrnice Rozhodčích ČSKe 1/2009

Ke stažení směrnice rozhodčích schválená na VV ČSKe dne 4.5.2009

Ke stažení >>> „zde“:http://www.czechkarate.cz/index.php?s=file_download&id=1 <<<