VH ČSKe 21.9.2010

**Oddílům ČSKe**
**POZVÁNKA**

.<>
na řádnou Valnou hromadu Českého svazu karate

**Datum konání:**
21.9.2010 od 15:00

**Místo konání:**
zasedací místnost TJ Kovo Praha, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10

**Program VH:**
1. Zahájení VH
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba předsednictva
4. Volba návrhové komise
5. Volba mandátové komise
6. Volba zapisovatele
7. Volba ověřovatele zápisu
8. Zpráva předsedy svazu
9. Zpráva hospodáře svazu
10. Zpráva reprezentačního trenéra
11. Zpráva předsedy TMK + TM
12. Zpráva předsedy STK
13. Zpráva předsedy Komise rozhodčích
14. Diskuse

Těšíme se na Vaši účast.

Ing.Jiří Boček
Předseda ČSKe

Ke stažení:

delegační lístek VH 2010.doc

Jednací řád VH ČSKe 2010.doc

pozvanka na VH CSKe 2010.doc