České karate: Nová éra začíná Identita

Staré a nové logo Českého svazu karate

Staré a nové logo Českého svazu karate

Filozofie: České karate, jakožto národní svaz pro karate v České republice, stojí na pevných základech disciplíny, respektu, integrity, vytrvalosti, sebeovládání, sebedůvěry, pokory a odpovědnost. S naší novou vizuální identitou je chceme přiblížit každému, kdo se s naším sportem setká, ať už na tatami nebo mimo něj.

Nová identita svazu České karate

Nová identita svazu České karate

Logo a jeho symbolika

Naše nové logo kombinuje siluetu karatisty a písmeno „K“, symbolizující jednotu síly, tradice a elegance. Toto logo je základem naší identity, reflektující cestu každého karatisty k mistrovství. Logo České karate se skládá ze dvou klíčových prvků: symbolu a wordmarku. Wordmark a symbol v logu mají pevně stanovené velikosti a pozice. K dispozici je také anglická verze loga (1.5), využívaná výhradně při mezinárodní prezentaci svazu.

Ukázky stránek z manuálu identity České karate

Barvy, písmo a styl 

Identita Českého karate má dvě základní, dominantní barvy: modrou a červenou, což jsou české národní barvy. Tato barevnost odráží fakt, že svaz České karate reprezentuje Českou republiku v zahraničí jako národní asociace karate. Korporátní písma Klarheit Kurrent a Silka zdůrazňují modernost a čitelnost, propojující tradiční a současné hodnoty. Jako primární, nadpisové písmo se používá Klarheit Kurrent, které bylo vybráno kvůli svému tvaru, který skvěle doplňuje logo.

Ukázky stránek z manuálu identity České karate

Žijeme naši značku

Od vizitek, webových stránek až po oblečení – každý prvek naší nové identity byl navržen tak, aby odrážel hodnoty značky. Chceme, aby České karate bylo vidět a vnímáno jako přístupné všem. Chceme, aby každý, kdo přijde do styku s Českým karate, cítil, že to, co děláme, má hloubku a směr. Ať už je to online nebo na papíře, všechno, co má naše logo, jsme dali dohromady tak, aby to ukazovalo, co nám na karate leží na srdci a jak pevně držíme při sobě.

Příklady aplikace vizuálního stylu

Naše cesta vpřed

Zavedení nové identity Českého karate je více než vizuální změna; je to výzva k dalšímu růstu a rozvoji naší komunity. Slibujeme, že budeme pokračovat v šíření hodnot karate a inspirovat lidi všech věkových kategorií k tomu, aby se zapojili do tohoto obohacujícího umění a sportu. Naše nová vizuální identita je mostem k budoucnosti, kde tradice a inovace jdou ruku v ruce, osvětlující cestu pro nové generace karatistů.

Ukázka aplikace nového vizuálního stylu

Za novou identitou Českého karate stojí studio Touch Branding, známé pro svůj strategický přístup k tvorbě značek. Od roku 2007 společnostem, produktům a službám pomáhají stát se srozumitelnými, smysluplnými a nezapomenutelnými. Touch Branding je studio, které vytváří podmanivé značky. Další informace o studiu a jeho službách najdete na www.touchbranding.com.

Českého loga – animace

Nová identita – České karate