Marketingové oddělení ČSKe

Vedoucí marketingového oddělení ČSKe
Ing. Filip Miler
Maňákova 746/15, 19800 Praha 9
Česká Republika

Mobil: +420 724 087 228
E-mail: filip.miler@czechkarate.cz

Sekretariát marketingového oddělení ČSKe
Pavlína Ondrejková

Mobil: +420 722 703 330
E-mail: pavlina.ondrejkova@czechkarate.cz

Centrální e-mail pro zasílání podkladů: marketing@czechkarate.cz