Zápis z jednání VV 01/2022
Zápis ZOOM meetingu jednání Výkonného výboru ČSKe dne 23.02.2022 ve složení: Ing. Jiří Boček, MBA, Slavomír Svoboda, Jaromír Musil, Ing. Ondřej Musil, Ph.D, Karel Kesl, Kamil Guzek. Viceprezident pro ekonomiku p. Slavomír Svoboda předložil ke schválení návrh rozpočtu pro rok 2022 s vysvětlením ekonomických záležitostí ve věci k ME2022 v Praze. Členové VV ČSKe schvalují předložený návrh rozpočtu pro rok 2022, který bude upřesněn a dopracováno po obdržení dotací z NSA pro tento rok. Návrh předloženého rozpočtu: (update 21.09.2022)

Read More