Prevence ve sportu

Oblast prevence negativních jevů ve sportu (integrity officer):
PhDr. Petr Beníšek, MPA
Jana Štursy 86/20, 37010 České Budějovice
Česká Republika

Mobil: +420 608 860 845
E-mail: petr.benisek@czechkarate.cz

Antidoping:
Mgr. Jiří Kotala
Petra Jilemnického 582/154, Hradec Králové
Česká Republika

Mobil: +420 721 317 764
E-mail: jiri.kotala@czechkarate.cz

Centrální e-mail pro zasílání podkladů: office@czechkarate.cz