Mezinárodní soustředění v Českých Budějovicích

První březnový víkend se v Českých Budějovicích konalo mezinárodní soustředění státní reprezentace karate České republiky, kterého se zúčastnili závodníci z národního týmu Švédska a další pozvaní karatisté z Irska, Švýcarska, Anglie, Ukrajiny a Lucemburska.

Tato událost poskytla našim závodníkům nejen možnost trénovat s elitními závodníky z různých zemí, ale také příležitost získat nové poznatky a zkušenosti a navázat nové kontakty a sportovní přátelství.

Soustředění bylo vedeno zkušenými trenéry Raulem Cuervou Morou, Elenou Quirici, Miroslavem Hýskem a Petrem Beníškem. Tréninky byly rozděleny do dvou skupin, a to na úzký výběr reprezentace a širší výběr reprezentace, což umožnilo individuální přístup a optimální využití času. Během celého víkendu absolvovali naši reprezentanti až 6 tréninkových jednotek, což představuje intenzivní a vysoce produktivní tréninkový program.

Tato událost představuje další krok na cestě směřující k posílení spolupráce mezi národními týmy a výrazně přispěla k přípravě našich závodníků na nadcházející výzvy a soutěže.

Děkuji Miroslavu Hýskovi za hladké zorganizování celé akce a závodníkům za stoprocentní nasazení během celého soustředění.

– PhDr. Petr Beníšek, MPA