Aktualizované informace YL Poreč 2023

Vážení závodníci a trenéři,

Přihlášení a platbu startovného v jedné vybrané disciplíně (kata nebo kumite) provede komise talentované mládeže ve spolupráci s radou reprezentace pro všechny zájemce, kteří jsou členy VSCM či TmRS a kteří své přihlášení potvrdili přes systém „Moje Výsledky“ https://vysledky.czechkarate.cz nejpozději do 11.04.2023. V první fázi (do 12.04.2023) lze přes Sportdata přihlásit pouze jednoho závodníka do každé kategorie. Ostatní členové VSCM a TMRS budou registrováni v druhé fázi (od 13.04.2023 – 29.04.2023).

POZOR: Komise TM ve spolupráci s RR zajistí přihlášení, zaplatí startovné, registraci na místě, koučování a poradenskou činnost prostřednictvím jednak informační online schůzky před výjezdem, kterou plánujeme na přelomu května-června, a jednak osobně v místě konání turnaje.

Berte prosím na vědomí, že podpora Českého svazu karate ve formě úhrady startovného za všechny účastníky Youth League v Poreči byla schválena za situace, kdy svaz ještě neobdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost talentované mládeže v letošním roce. Pokud by došlo k situaci, že Český svaz karate dotaci neobdrží (což nepředpokládáme), bude nezbytné, aby si každý účastník uhradil startovné dodatečně z vlastních zdrojů. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených a k možnostem rozpočtu KTM, nemůže komise zajistit celý výjezd, a ten je tedy plně v režii klubů. Pouze ti závodníci, jejichž klub nemůže výjezd z nějakých důvodů zorganizovat a potřebovali by výjezd pomoci zajistit, se přihlásí do 30.04.2023 na email: komise.tm@czechkarate.cz.

K1-Youth-League-Porec-2023_17_04_2023