Český svaz karate přijat za člena České unie sportu

Dne 21. 6. 2023 byl Český svaz karate přijat za přímého člena České unie sportu. Stal se jediným sportovním svazem, který byl na tomto zasedání valné hromady přijat.

S ohledem na množství svazů, které o přijetí do České unie sportu žádají se jedná o významnou událost v oblasti sportovní diplomacie. Český svaz karate je také současně jediným svazem karate, který je přímým členem České unie sportu. Potvrdil tak svoji významnou a nenahraditelnou roli nejvyšší sportovní autority karate v České republice

Žádost o přijetí delegátům prezentoval prezident Českého svazu karate Ing. Jiří Boček.