Den ostravského karate

Dne 05. 09. 2014 od 10:00 hod. v centru Ostravy na Masarykově náměstí, blízko staré radnice, proběhl Den ostravského karate, který byl realizován v rámci projektu Ostrava město sportu 2014 i s podporou Moravskoslezského kraje.

Cílem této, v ČR ojedinělé akce, bylo nejen prezentovat město a život v něm, ale zejména představit karate jako bojové umění a životní styl široké veřejnosti.
Na organizaci tohoto dne spolupracovaly 3 oddíly – VSK VŠB – TU Ostrava, Karate Tygr Shotokan a Okinawa Karate-Do Ostrava.

Pestrý program byl rozdělen na 2 části.

Dopolední části se zúčastnilo cca 300 žáků ostravských základních škol, kdy si děti mohly zacvičit pod vedením zkušených karatistů a také mohly shlédnout ukázky nácviku pro začínající karatisty a kata, které předváděla mládež oddílu VSK VŠB – TU Ostrava. Okinawa Karate-Do předváděla odlišný styl – Shorin-Riu, který běžně cvičí. Při této příležitosti si děti si mohly nechat napsat své jméno kaligraficky nebo vyplnit karatekvíz, přípaně mohly zúčastnit dalších pohybových aktivit apod.

Odpolední program byl určen široké veřejnosti, probíhaly zde náročnější ukázky včetně sebeobrany, které předváděly zástupci výše uvedených oddílů, ale také předního českého Karate-teamu.

Počasí akci přálo, takže ukázky karate a kata přilákaly mnoho kolemjdoucího, kterým se akce líbila, což vyjadřovali svými pochvalnými ohlasy. Věříme, že město bude akce tohoto typu dále podporovat a s mnohými, které karate zaujalo, se uvidíme nejen při veřejných vystoupeních, ale i v tělocvičně.

Za vstřícnost i podporu děkujeme panu Slavomíru Svobodovi, ale i všem zainteresovaným představitelům města Ostravy a v neposlední řadě i organizátorům a všem, kteří se na akci podíleli, za profesionální práci.

_Text a Foto: Ryska Vladimír_