Doplňující informace k Olympiádě dětí a mládeže

Blíží se letošní Olympiáda dětí a mládeže, která začíná 23. června. Více se o ní můžete dozvědět v předchozím článku nebo také na webu Olympijského týmu. Na konci toho článku naleznete dodatky soutěžních pravidel ČSKe, kde došlo ke kosmetickým úpravám právě ve vztahu k ODM. Změny jsou znázorněny červeně.

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy:

* na ODM startují závodníci ve věkové kategorii, do které spadají na letošním MČR

* ostaršování není možné

* v soutěžích kata týmů musí startovat smíšené týmy, tedy 2 chlapci + 1 dívka nebo 1 chlapec + 2 dívky

* v soutěžích kumite týmů startují dva chlapci a dvě dívky a nastupují v pořadí chlapec – dívka – druhý chlapec – (druhá dívka v případě nutnosti konání rozhodujícího zápasu)

* v soutěžích kata týmů se předvádí bunkai pouze ve finále, a to pouze v kategorii dorostu

* je možné, aby dva závodníci daného kraje startovali v jedné hmotnostní kategorii kumite

* starší žactvo bude mít na kata i kumite zápasiště 8×8 metrů

Pro nejnovější informace nás nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako České karate a také můžete sledovat odm.gang na Instagramu a olympionici ODM na Facebooku.

Upozorňujeme, že jakmile ČSKe obdrží seznam přihlášených závodníků od Českého olympijského výboru, musí jejich seznam potvrdit. Pokud ČSKe nebude mít od krajských svazů žádný klíč, na základě kterého byla nominace tvořena, nemůže nominaci u takového krajského svazu vůči ČOV potvrdit!

Pravidla_a_dodatky_soutezi_karate_CSKe_2024-2-1