Důležité! Prodej známek do 30.11.2022

Vážení,

dovoluji si Vás informovat, že prezidium ČSKe na svém jednání 23.8.2022 schválilo změnu nákupu známek pro letošní rok 2022. Prodej členských známek na rok 2022 bude ukončen dne 30.11.2022, platnost zůstává stejná. Od 1.12.2022 již nebude možno členskou známku objednat. Vystavené pokyny k platbě za členské známky 2022 je nutné uhradit do 15.12.2022, po tomto datu budou všechny objednávky stornovány.

Prosím věnujte této skutečnosti náležitou pozornost!

Případný nákup známek pro účastníky na MČR nebude ohrožen, protože ukončení registrace přihlášek na MČR bude také končit 30.11.2022. Je zde, ale potřeba myslet zejména o nákup známek pro vaše členy, kteří se MČR neúčastní, ale hodlají se účastnit například vašich zkoušek na STV, které kluby pořádají zpravidla na konci roku.

Prodej členských známek na rok 2023 bude spuštěn 01.01.2023.

Děkujeme za pochopení,

sekretariát ČSKe