Hlavní školení trenérů Brno a karate synthesis 2

O víkendu 10. – 12.11.2023 probíhalo v Brně hlavní školení trenérů a také současně otevřené soustředění státní reprezentace.

Hlavní školení trenérů

Hlavní školení bylo součástí kreditního vzdělávacího systému, který byl zaveden před 6ti lety, při vstupu do činnosti, trenérsko-metodickou komisí.

V pátek 10.11. bylo školení zahájeno online přednáškou Michala Hrubého pro trenéry o teorii sportovního tréninku.
V sobotu 11.11. navazovala praktická část Miroslava Sližíka (školení zaměřené na KATA) o moderních formách v přípravě závodníka karate a rozvoji motorických schopností. Miroslav Sližík je odborníkem ve sportovní psychologii, připravuje mnoho závodníků a spolupracuje se závodníky v Maďarsku nebo na Novém Zélandu.
Nedělním lektorem byl Juan Luis Benitez Cardenes (školení zaměřené na KUMITE), který je mezinárodním lektorem dlouhodobě působícím s reprezentací ČR. Jeho návštěva byla pro závodníky kumite jedinečnou příležitostí, kdy mohli sledovat nové, moderní trendy v přípravách závodníků.

Aktuálně bylo školení provázáno s komisí reprezentace a talentované mládeže. Je to jedinečný projekt, kdy se všechny složky (trenéři, závodníci, rodiče) mohou setkávat a vyměňovat si názory. Tímto způsobem je možné akceptovat jednotlivé postupy a metody při tréninkovém procesu.

Otevřeného soustředění státní reprezentace

Reprezentační soustředění v disciplíně kumite, které se konalo v neděli 12. listopadu 2023 v Brně ve spolupráci s komisí TMK a KTM, se zúčastnila více jak stovka karatistů z 22 klubů a přes 60 trenérů.

V dopoledních blocích se střídali trenéři reprezentace Petr Beníšek a Miroslav Hýsek. Odpolední blok měl ve své režii Juan Luis Benitez a na konci proběhl 40 minutový sparing. Trenéři se aktivně účastnili tréninkových jednotek a po jejich ukončení následovalo krátké zhodnocení a debata ohledně metodiky a záměru prezentovaných cvičení.

Za radu reprezentace patří díky vedoucímu TMK doktoru Michalovi Hrubému za zajištění skvělých podmínek v kampusu Masarykovi Univerzity a za pokračování smysluplné spolupráce napříč komisemi s cílem podpořit a edukovat všechny regiony Česka.

– PhDr. Petr Beníšek, MPA
– PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.

Pavlína Ondrejková – Marketingové oddělení ČSKe