Hry X. Letní olympiády dětí

HRY X. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE, Olomoucký kraj, 26.-30.6.2022

Dovolte mi vypůjčit si úvodní slovo při zahájení LODM v Olomouckém kraji předsedy Českého olympijského výboru, pana Jiřího Kejvala, který parafrázuje zažité heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, jímž se mnozí utěšují při zažití sportovního neúspěchu. Za nás – hlavní organizátory soutěží KARATE, resp. Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s. a V.I.P. SPORT CLUB OLOMOUC, z.s., mohu s jistotou konstatovat, že intenzita a nasazení při soutěžích ve sportovních disciplínách KATA a KUMITE vůbec nenasvědčovaly tomu, že není důležité vyhrát. Tímto bych chtěl jako ředitel soutěže karate všem zúčastněným závodníkům, trenérům a doprovodu v podobě rodičů velmi poděkovat za skvělou soutěžní atmosféru a pozitivní přístup k celkové organizaci LODM v Olomoucké kraji 2022. 

Víme, že v průběhu soutěže karate panovaly velmi nepříznivé klimatické podmínky, jež zvyšovaly náročnost na závodníky při podávání sportovních výkonu, ale přesto bylo vidět mnoho krásných soubojů v disciplíně kata a i intenzivních, velmi dobře technicko-takticky zvládnutých zápasů v disciplíně kumite. 

Orel Olda, který byl maskotem Olympiády, pravidelně dohlížel na slavnostní ceremoniály, které se konaly každý večer v Korunní pevnůstce v Olomouci a kde se závodníci v karate při slavnostním vyhlašování vůbec neztratili. Úžasná byla podpora napříč jednotlivými statutárními kraji. Myslím si, že každý, kdo získal Olympijskou medaili, si jí bude velmi cenit a vzpomínat na tuto krásnou akci určenou mladým lidem.

V závěru bych rád poděkoval za podporu při organizaci Českému svazu karate, z.s., konkrétně panu prezidentovi Ing. Jiřímu Bočkovi, MBA, za osobní účast, panu více-prezidentu Jaromíru Musilovi za technickou podporu a vstřícný přístup nad rámec povinností. Dále bych chtěl poděkovat všem pánům a dámám rozhodčím, kteří odvedli vynikající profesionální výkon. Dovolte mi také poděkovat paní koordinátorce Katarině Dopitové-Sámelové, bez které by soutěž nemohla fungovat.

Doufám, že si všichni účastníci Letní Olympiády Dětí a mládeže pobyt v Olomouckém kraji, resp. pobyt v Olomouci, užili a Olympiáda na dlouho zůstane ve Vašich myslích a srdcích jako výjimečná sportovní událost, která naplňuje v plné míře hlavní sportovní a olympijskou myšlenku.

Děkuji Všem a přeji mnoho sportovních úspěchů.

PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.,v.r.ředitel soutěže karate, předseda OSKe