Info Komise rozhodčích 2010

Komise rozhodčích ČSKe

Věc : dopis rozhodčím ČSKe

.=
Vzhledem k situaci, která nastala z důvodu aplikace nových změn pravidel v minulém roce a pro opětovné srovnání licencí v České republice je nutné, aby se všichni registrovaní rozhodčí ČSKe zúčastnili avizovaného pravidelného školení rozhodčích, (zpravidla konaném vždy druhý víkend v měsíci září).
Důvodem je srovnání platnosti licencí 09/2010 – 09/2011. Náhradní školení, pro předem omluvené rozhodčí, bude organizováno v náhradním termínu pod vedením mezinárodního lektora WKF p. Javiera Escalante, v pátek dne 15. 10. 2010, v předvečer konání mezinárodního turnaje NORTHBOHEMIA v Ústí nad Labem. Zde budou provedeny testy disciplíny kumite a kata. Praxe kumite proběhne v rámci turnaje a praxe kata bude na nejbližším termínu stanoveném úsekem TMK, patrně při školení trenérů nebo v samostatném termínu. V případě, že se rozhodčí nezúčastní ani jednoho školení a dle jejich platnosti
(tj. od 2 / 2011 do 9/2011), jim bude licence snížena o jeden stupeň dolů.

**CENA NÁHRADNÍHO ŠKOLENÍ NA NB 2010 = 600,- KČ**

**Upozornění :**
Mezi omluvy ze školení nepatří výkon rozhodčího na jiných soutěžích (viz Směrnice KR ČSKe).

V Praze dne 13.9.2010

Komise rozhodčích
Českého svazu karate

Mgr.Josef Rajchert , předseda KR ČSKe
Jaromír Musil, vedoucí úseku kata
Jaroslav Nekola, vedoucí úseku kumite