Info NP žáků a platnost známek 2013

Vážená členská základno,

na základě opakujících se dotazů, zasílám doplňující informace k Národnímu poháru mládeže, který se koná 8. 3. 2014 v Praze.

Způsob úhrady startovného:
Startovné se hradí převodem na účet, který je uveden na vystavených pokynech k platbě, prosím o uvedení správného VS, aby byla platba snadno identifikována. Platba by měla být na účet připsána do 6. 3. 2014, v opačném, případě při platbě převodem na účet, si sebou na závody vezměte příkaz k úhradě.
Startovné je také možno hradit v hotovosti, ale ke každému startu je připočten poplatek 100,- Kč.
Uhrazené startovné se nevrací – pokud nenastoupí přihlášený závodník, možno dovést náhradníka.

Licence trenér:
Tato licence se vystavuje za poplatek 50,- Kč na jméno registrovaného trenéra. Je platná celý rok 2014 a přenosná v rámci oddílu. Oddíl si může vystavit i více licencí, ale odpovědnost za přítomného na tatami nese osoba, na kterou je karta vydána.

==========

Platnost známky:
20.12.2013 byla členům Českého svazu karate rozeslána informace o časové platnosti známek, zasílám níže:

„Dobrý den,
chtěli bychom Vás informovat, že od 23.12.2013 bude možnost objednávat známky na rok 2014 prostřednictvím databáze. Známka bude platná od 1.1.2014 – 28.2.2015.
Známka na rok 2013 je platná do 28.2.2014 a od pondělí 23.12.2013 už nebude možno zakoupit známku na letošní rok. “

==========

Od zítřka neplatí známka pro rok 2013 a je platná pouze známka na rok 2014. Abychom všem, kteří budou své členy registrovat v následujících dne a nemají ještě platnou známku pro rok 2014, umožnili registraci, posunuli jsme platnost známky do 8.3.2014. Tato registrace je možná pouze v případě, že mají platnou známku pro rok 2013. Registrace těchto závodníků bude možná až od neděle. Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu,
Petra Adamiecová
sekretariát ČSKe