Info předsedy KR ČSKe

Vážené kolegyně a kolegové.
Komise rozhodčích ČSKe se rozhodla v termínu 16.-18. září nekonat pravidelné školení rozhodčích ČSKe a to z důvodu malého počtu zájemců o nové vyškolení a zvýšení kvalifikačních tříd.

Pro nadcházející sezónu platí udělené licence do odvolání.

Komise rozhodčích v součinnosti s RC WKF připravuje zavedení připravovaných změn pravidlech a to na termín po konání MS 2011 v Malajsii.

Předpokládá se termín 4.11.2011, před konáním NB v Ústí nad Labem. Následně , po aplikaci nový změn pravidel na soutěžích ČSke , budou provedeny v měsíci únoru 2012 nové zkoušky rozhodčích z těchto pravidel(termín bude upřesněn dle soutěžního kalendáře úseku STK).

Dále KR ČSKe připravuje změnu v organizaci licencí rozhodčích ČSKe a to sjednocením termínu pravidelného školení na cca každoroční druhý víkend v měsíci září.

KR děkuje za pochopení a omlouvá se těm z Vás, kteří jste měli zájem se zúčastnit zářijového školení.

Se sportovním pozdravem

Mgr.Bc. Josef Rajchert ,
Předseda Komise rozhodčích ČSKe