Info předsedy rady reprezentace

*REPREZENTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ JIZERKA 2011*

Předseda rady reprezentace srdečně zve všechny zájemce o přípravu na sportovní zápas (kumite shiai) na každoroční tréninkový camp, který se koná ve dnech 19.8 až 28.8.20 v Jizerských horách v osadě Jizerka. Soustředění bude zaměřeno na speciální kondiční přípravu pro kumite, nácviky zápasových technik a kombinací a na strategii a taktiku sportovního zápasu.

Předseda rady reprezentace dále připomíná všem členům reprezentace kumite, že účast na reprezentačním soustředění JIZERKA 2011, je pro ně povinná. Jedná se o řádně plánovanou součást dlouhodobého plánu přípravy.

Účast na soustředění je jedním z povinných nominačních kriterií na Mistrovství světa WKF 2011 kadetů a juniorů, které se letos bude konat v Malajsii, jak bylo schváleno VV ČSKe. Soustředění bude přednostně zaměřeno na přípravu reprezentantů v disciplíně kumite na toto mistrovství. Toto se týká i potenciálních samoplátců.

Předseda rady reprezentace žádá reprezentanty kumite(juniory, seniory i potenciální samoplátce), aby potvrdili svoji účast do 31. Července 2011, pokud tak již neučinili, na mailovou adresu omusil@centrum.cz.

*SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE S ANTONIO OLIVOU SEBOU – Jablonec 9. -11.9.2011*

Dalším z povinných nominačních kriterií na výš uvedené mistrovství je účast na soustředění, které povede pan Antonio Oliva Seba v Jablonci nad Nisou v dojo KABU TJ Bižuterie ve dnech 9. – 11. Září 2011. I toto soustředěni bude přednostně zaměřeno na přípravu reprezentace juniorů, kadetů a “21“ na MSJ 2011.

Na závěr soustředění s panem Sebou bude oznámena konečná nominace na Mistrovství světa kadetů a juniorů 2011.

Pro jakékoli dotazy, týkající se obou shora uvedených akcí neváhejte kontaktovat Ondru Musila buďto telefonicky na 777571102, nebo mailem na omusil@centrum.cz