Info presidenta ČSKe

Vážení sportovní přátelé,

chtěl bych Vás touto cestou pozvat na již připravený další ročník Středoevropské ligy. Nemalá finanční podpora Českého svazu karate s ostatními svazy členských států CEKL a zároveň mnohaleté zkušenosti organizátorů jednotlivých turnajů ligy skýtají záruku kvalitních turnajů dotovaných skvělými finančními bonusy pro úspěšné závodníky.

Zároveň mi dovolte poděkovat panu Marku Kubínovi za skvělou práci odvedenou na pozici technického ředitele.
Veškeré informace naleznete na stránkách www.cekl.eu

S pozdravem

Ing. Jiří Boček
Předseda ČSKe