Info prezidenta ČSKe

V Praze, 15.03.2011

Vážení členové ČSKe,

Koncem loňského roku proběhla kauza porušení stanov WKF některými členy našeho svazu ve smyslu účasti na sportovních akcích opozičních federací. Dovolte mi Vás nyní informovat o současném stavu tohoto problému.

Po mnoha diskusích, jak uvnitř VV ČSKe, se členy předmětného kata teamu, tak rozhovorech se členy odborného grémia ČSKe se vyjasnila pozice Českého svazu karate jako člena WKF se všemi právy ale i povinnostmi vůči mateřské světové organizaci. Dohoda mezi mnou a chlapci z kata teamu zněla tak, že po určité době na rozmyšlenou mně informují, zda hodlají setrvat ve WKF a budou se snažit o nejvyšší světové pozice a medajle, nebo zůstanou soutěžit ve WKC. Jiná cesta není možná. Já jsem jim naopak slíbil, že udělám maximum pro to, aby při jejich kladné odpovědi mohli bez potíží pokračovat v reprezentování ČR ve WKF.
Po dohodnuté lhůtě jsem byl informován, že reprezentanti mají zájem pokračovat v reprezentaci ČR Českého svazu karate, což jsem přivítal s velkou radostí. Požádal jsem vedení WKF jak písemně, tak osobně o tzv. vymazání našeho problému a umožnění startu všech našich členů na akcích WKF bez jakéhokoli omezení. Jejich souhlas nebyl automatický, mělo to další úskalí, ale pouze v rovině vyjednávací a administrativní. Jednalo se o písemné záruky jak uvedených reprezentantů, tak i vedení svazu, že k ničemu podobnému v budoucnosti již nedojde.
Tento velmi vážný písemný závazek, který nelze již jen tak porušit byl v písemné podobě stvrzen za vedení svazu pány Boček a O.Musil, za reprezentanty pak pány Tesárek, Pilmann, Janda a Reich.
Texty daných dokumentů byly psány tak, aby ale zahrnuly i problémové výjezdy dalších oddílů na obdobné akce v minulosti. Nyní se tedy jedná o totální reset pro Český svaz karate na jakékoli porušení článku 21.9. stanov WKF v minulosti. To je velmi dobrá zpráva a děkuji všem účastníkům procesu, který vedl k tomuto zdárnému konci, za jejich loajalitu a práci.

***Co vlastně odstavec 21. bod 9. stanov WKF*,** které nepředstavují pouze názor jednoho vedoucího činitele federace, ale téměř dvě stě členských států, které si je společně odsouhlasili, říká?

*21.9 The WKF expressly prohibits their National Federations, and their components, from the double affiliation with any karate organisation as it may be determined by the WKF Executive Committee to be a dissenting organisation.
National Federations and their members are prohibited from having sporting relationships with these dissenting organisations and with organisations not recognised by the WKF, or with a member country of the WKF which National Federation is suspended due to non payment of fees or for disciplinary reasons.*

Nyní několik FAQ (častých dotazů) na tuto problematiku, které mně byly v průběhu kauzy položeny a které jsem na ME v Srbsku konzultoval.

**Co jsou to tedy ty „dissenting organisation”?**
WKF takto specifikuje jakékoli světové nebo evropské organizace, které jsou multistylové (stejně jako WKF) a mají předmět činnosti shodný s WKF.

**Jaké organizace to jsou konkrétně?**
Jsou mi známy dvě nejhlavnější a to WKC a WUKF (dříve WUKO, stejně jako WKF) Spor o zkratku WUKO současná WUKF s nynější WKF prohrála, musela se proto podřídit rozsudku mezinárodního soudu a používat název jiný – zvolila název WUKF.

**Z jakého důvodu je účast na akcích těchto organizací v rozporu se stanovami WKF?**
U obou se jedná o světové multistylové organizace, které provádí shodný předmět činnosti.
To se WKF jako jediné organizaci karate přidružené k mezinárodnímu olympijskému výboru IOC nelíbí a platnými stanovami toto chování vylučuje jak svým přidruženým federacím, tedy Českému svazu karate, tak i jejich částem, tedy oddílům i členům, ne jen státní reprezentaci.

**Co znamená výraz „the double affiliation” ?**
Jedná se o dvojité členství, tedy členství ve federaci přidružené k WKF (ČSKe) a současně v tzv. „opoziční federaci“.

**Závěr:**
Cokoli si o tomto problému můžeme myslet, zda je to dle lidských práv a svobod nebo ne, zda na to má WKF nárok nebo ne, jednou jsme členy WKF, stanovy jsou již mnoho let platné a měly by se dodržovat, dokud nebudou demokraticky změněny.
Zároveň se jedni z našich nejlepších závodníků, včetně vedení našeho svazu svým podpisem zavázali, že tomu tak v budoucnosti bude. Zvažte proto své kroky v činnosti Vašich oddílů tak, abyste nepřivodili případné potíže sobě, svým závodníkům, českým reprezentantům, kteří stanovená pravidla dodržují, nebo celému našemu svazu v budoucnu.

***Jakékoli Vaše dotazy k této problematice jsem kdykoli připraven s Vámi konzultovat.***

Děkuji Vám za trpělivost a pozornost.

S pozdravem

Ing. Jiří Boček
předseda