INFO Sekretariát – Dovolená

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Sekretariát bude od 19.3.2014 do 30.3.2014 uzavřen z důvodů dovolené.

Všechny přijaté platby za známky a zkoušky STV budou zadány do datábaze v následujícím týdnu.
Všechny přijaté platby za známky a zkoušky STV od 28.3.2014 do 4.4.2014 budou do databáze zadány od 7.4.2014 – dovolená paní účetní.

Dále bychom chtěli upozornit, že od 31.3.2014 do 14.4.2014 bude sekretariát fungovat v omezeném provozu z důvodu stěhování.

NOVÉ SÍDLO SEKRETARIÁTU A KORESPONDEČNÍ ADRESA:
Český svaz karate
Nad Kapličkou 3378/17
Praha 10
100 00

Tato adresa je platná pro všechnu korespondenci zaslanou od 7.4.2014.

Děkujeme za pochopení,
sekretraiát svazu