Info STK k 1. kolu NP

Vážení členové ČSKe,

níže naleznete pár doplňujících informací k 1. kolu NP.

  • v databázi ČUBU již byla spuštěna registrace
  • pokud jde o kouče, zatím prosím registrujte pouze jednoho kouče za klub. Po ukončení registrace ve středu 9. června se podle počtu přihlášených závodníků rozhodne, zda bude možné registrovat další kouče navíc. Tato dodatečná registrace by případně probíhala během čtvrtka 10.6.
  • prozatím není možná registrace do disciplíny kata tým. Po ukončení registrace ve středu 9. června se podle počtu přihlášených závodníků rozhodne, zda bude možné registrovat i tuto disciplínu. Tato dodatečná registrace by případně probíhala během čtvrtka 10.6.
  • předpokládáme, že ve vztahu k testování účastníků se již na aktuálním mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví nic nezmění. Je tedy potřeba počítat s tím, že bude nutné doložit potvrzení o testu, o očkování nebo o prodělaném onemocnění dle stanovených podmínek. Testy musí být z oficiálního odběrového místa. Nelze využívat potvrzení od zaměstnavatele, ze školy či samotesty. Test si musí každý účastník zajistit sám (jedná se o testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění). Je tedy potřeba si včas zaregistrovat termín, a to tak, aby platnost testu pokrývala konání soutěže.

Konkrétně jsou tyto povinnosti stanovené mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví aktuálně formulovány následovně:

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo, c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.