Informace k systému registrace STV

Soubor ke stažení: dopis+kluby+kraje+STV+2018_verze II.pdf