Informace presidenta ČSKe 12/2013

Informace presidenta ČSKe z jednání Výkonného výboru ČSKe 6 / 2013     

U7-1/2013
Zajištění pověřovacích dopisů pro pořadatele soutěží ČSKe  :

 • podmínka zjištění místnosti a vybavení pro dopingovou kontrolu

Úkol:   p. Slavomír Svoboda

U8 – 1/2013
Pan Svoboda informoval VV o přípravě galavečeru v rámci Noci Mistrů, který se koná 14. 12. 2013. Pan Ondřej Musil zajistí závodníka z České republiky a protivníka na světové úrovni –  kategorie kumite ženy.

Úkol:   p. Ondřej Musil                     

U1 – 3/2013
Ekonom svazu informoval o pravidlech pořádání soutěží Národních pohárů ČR pro nadcházející sezónu. Ekonom svazu dodá přehled pravidel.

Úkol:   p. Slavomír Svoboda             

U2 – 3/2013
VV rozhodl o převodu z SCM Praha – Karel Kesl na TJ KOVO Praha – Iva Keslová.

U3 – 3/2013
VV projednal úpravu směrnice TMK. Směrnice bude dodána na sekretariát ČSKe.

Úkol:   p. Jaromír Musil                    

U4 – 3/2013
Předseda STK upraví návrh soutěžního kalendáře pro rok 2014 v souvislosti se změnami pořádání NP  z U1 – 3/2013.

Úkol:   p. Kamil Guzek                      

U5 – 3/2013
VV ukládá vedení reprezentace ČSKe, aby urychleně dokončilo nominaci na MSJ 2013 ve Španělsku a zajistilo reprezentační výjezd (ubytování, letenky)

Úkol:   p. Jaromír Musil                    

U6 – 3/2013
VV ukládá vedení reprezentace, aby vypracovalo finanční dotazník pro MŠMT na rok 2014.
Termín odevzdání na sekretariátu ČUBU – 15. 10. 2013.

Úkol:   p. Ondřej Musil                     

U1 – 4/2013
VV projednal návrh účasti na zahraničním semináři v roce 2014 pro dva trenéry karate – styl shotokan a styl goju ryu. Garant pro tento seminář je prezident svazu. Zašle ekonomovi svazu návrh dvou kandidátu, kteří by se zahraničního semináře účastnili.

Úkol:   Jiří Boček                                          

PROJET „ZKVALITNĚNÍ DOMÁCÍCH SOUTĚŽÍ“

U2 – 4/2013
Ekonom svazu předložil pravidla o pořádání soutěží na rok 2014 – Národní poháry mládeže. Tyto soutěže byly zařazeny do projektu „Zkvalitnění domácích soutěží“. V letošním roce do tohoto projektu je zařazena jedna soutěž – Národní pohár mládeže, který se koná 16. 11. 2013 v Praze.

U3 – 4/2013
VV schválil termíny 4 soutěží v roce 2014, které budou zařazeny do projektu „Zkvalitnění domácích soutěží“.
Jedná se o tyto soutěže:        
08. 03. 2014    Národní pohár žáků, dorostenců a juniorů
07. 06. 2014    Liga družstev + Národní pohár žáků a dorostenců
08. 11. 2014    Liga družstev + Národní pohár žáků a dorostenců
06. 12. 2014    MČR mládeže

U4 – 4/2013
VV navrhl pana Ing. Ondřeje Musila jako garanta pro projekt „Zkvalitnění domácích soutěží“ za ČSKe.
VV schválil pana Ing. Ondřejem Musila jako garanta pro projekt „Zkvalitnění domácích soutěží“ za ČSKe.

U5 – 4/2013
VV schválil návrh realizačního týmu projektu „ Zkvalitnění domácích soutěží“ pro rok 2014, který předložil ekonom svazu.
Realizační tým pro rok 2014:

 • Garant této soutěže:  Ing. Ondřej Musil
 • Úsek rozhodčích:        supervizor – Mgr. Josef Rajchert

Hl. rozhodčí – Jaroslav Nekola

 • Úsek STK:                   supervizor – Kamil Guzek
                                     Šéf STK – Jiří Kotala
 • Občerstvení:               Danuše Volfová

VV tento realizační tým pro rok 2014 schválil.

U6 – 4/2013
Všechny soutěže zařazené do projektu „Zkvalitnění domácích soutěží“ proběhnou na 4 tatami. Tyto zápasy budou v přímém přenosu odvysílány v televizi na internetu. Záznamy ze soutěží budou uloženy a k dispozici ke stažení na webových stránkách.

U8 – 4/2013
VV ukládá panu Mgr. Josefu Rajchertovi předložit nominaci rozhodčích na všechny závody zařazené do projektu „ Rozvoj domácích soutěží“.

Úkol:   Josef Rajchert                                   

U9 – 4/2013
Ekonom svazu informoval VV o realizačním týmu Národního poháru mládeže, který byl zařazen do projektu „Zkvalitnění domácích soutěží“.  Národní pohár mládeže, který se uskuteční 16. 11. 2013 v Praze, bude první soutěž tohoto programu.
Realizační tým pro tuto soutěž:

 • Garant této soutěže:  Ing. Ondřej Musil
 • Úsek rozhodčích:        supervizor – Jaroslav Nekola

Hl. rozhodčí – Mgr. Josef Rajchert

 • Úsek STK:   supervizor – Kamil Guzek
                     Šéf STK – Jiří Kotala
 • Občerstvení:               Danuše Volfová

VV realizační tým pro tuto soutěž schválil.

U10 – 4/2013
Ekonom svazu informoval VV, že Národní pohár mládeže dne 16. 11. 2013 v Praze bude odvysílán v televizi na webu v přímém přenosu. Na internetu budou uloženy všechny záznamy zápasů a budou k dispozici pro stažení.

U11 – 4/2013
Odměny na soutěži Národní pohár mládeže dne 16. 11. 2013 v Praze:

 • 1. Místo          Encyklopedie bojových sportů, medaile, diplom
 • 2. Místo          medaile, diplom
 • 3. Místo          medaile diplom

Dále pro nejvíce obsazenou kategorii bude zvláštní věcná cena od podporovatele turnaje.

Pro první tři oddíly, které se zúčastní v největším počtu, je připravena odměna:

 • 5 000,- Kč
 • 10 000,- Kč
 • 15 000,- Kč

U12 – 4/2013
VV projednal návrh na změnu počtu rozhodčích na jednom tatami v kategorii žáci na Národním poháru mládeže dne 16. 11. 2013 v Praze. Počet rozhodčích byl stanoven na 3.
VV tento návrh schválil s podmínkou, že tato změna bude doplněna v soutěžním řádu.

OSTATNÍ:

U13 – 4/2013
VV udělil Josefu Rajchertovi předložit doplněnou směrnici rozhodčích.

Úkol:   Josef Rajchert                                   

U14 – 4/2013
VV projednal návrh rozdělení soutěží ČSKe:
Rozdělení:

 1. Závody pod záštitou ČSKe – zodpovídá Ing. Jiří Boček
 • 3 Národní poháry žáků, dorostenců, juniorů + liga družstev
 • 3 Národní poháry seniorů + liga
 • MČR mládeže
 • 3 soutěže – EGP Plzeň, GP Hradec králové, GP North Bohemia
 1. Doporučené závody ČSKe:
 • tyto závody budou zpoplatněny 1 000,- Kč, aby mohly být zařazeny v soutěžním kalendáři

Předběžné termíny závodů pod záštitou ČSKe:

Předběžný termín

Název závodu

25.1.2014

Liga D, J, S + NP S

15.2.2014

Liga D, J, S + NP S

8.3.2014

NP Ž, D, J

26.4. – 27.4.2014

GP Hradec Králové

7.6.2014

Liga D + NP Ž, D

13.9.2014

Liga J, S + NP J, S

27.9. – 28.9.2014

EGP Plzeň

18.10.2014

GP North Bohemia

8.11.2014

Liga D + NP Ž, D

6.12.2014

MČR mládeže

U15 – 4/2013
VV schválil termín příštího zasedání na 28. 11. 2013 v 13:00 ve Spolkové budově ČUBU na adrese Nad Kapličkou 17, Praha 10.

Zasedání VV ČSKe se místo pana Kamila Guzka zúčastní pan Jiří Kotala. Sekretariát zajistí zaslání pozvánky.
Na další zasedání VV dne 28. 11. 2013 se dostaví pan Karel Kesl. Sekretariát zajistí zaslání pozvánky.

Úkol:   sekretariát                            

SMĚRNICE
VV byly předloženy návrhy směrnic, které členové VV obdrželi v elektronické podobě. Všechny projednané směrnice budou platné od 1. 1. 2014.

U1 – 5/2013
Směrnice TMK byla zaslána členům VV elektronickou podobou. Tato směrnice je přílohou toho zápisu.
VV schvaluje směrnici TMK.

U2 – 5/2013
Ekonomická směrnice byla projednána. Je přílohou tohoto zápisu. Tato směrnice je rozdělena na dvě části – 01/2014 – licence poplatků a odměn, 02/2014 – výplata cestovních náhrad.
VV schvaluje obě ekonomickou směrnici s následujícím rozdělením – 01/2014 licence poplatků a odměn, 02/2014 – výplata cestovních náhrad.

U3 – 5/2013
Byla předložena směrnice komise rozhodčích. Pan Jiří Kotala tuto směrnici upraví po právnické stránce.
VV schvaluje směrnici rozhodčích.

Úkol:               Jiří Kotala                              

U4 – 5/2013
VV schvaluje úpravu soutěžních pravidel karate pro soutěže ČSKe, které jsou zařazeny do programu „Zkvalitnění domácích soutěží“ a to jak v kata tak i v kumite. Přílohou budou opravené pravidla.

SOUTĚŽE ČSKE z programu „ZKVALITNĚNÍ DOMÁCÍCH SOUTĚŽÍ“
VV projednal změny v pořádání soutěží ČSKe zařazených do programu.
Změny:

 • Na soutěžích se zavedou karty s čárovým kódem pro všechny závody zařazené v tomto programu.
 • V propozicích musí být uvedeno upozornění, že závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku a mladší 18ti let souhlas od rodičů.
 • Závody by my neměly trvat déle jak 9 hodin.
 • Soutěž bude probíhat na 6ti tatami.
 • Změna výplat rozhodčích – uvedeno v ekonomické směrnici.
 • Zvážit propozice tak, aby se věkové kategorie jely pohromadě.
 • V povinnostech pořadatele bude zdůrazněno, že finanční prostředky, které pořadatel zajistí z dotací měst, krajů a sponzorů, jsou příjem pořadatele. Veškeré reklamní plochy, s výjimkou reklamních ploch pro ČSKe, jsou k prodeji. Pořadateli náleží příspěvek ve výši 20 000,- Kč.
 • Začátek všech závodů v 9:00
 • Týden před termínem konání soutěže uzávěrka počtu závodníku
 • Startovné za disciplínu 200,- Kč, nikoliv za jednotlivce
 • Elektronická registrace na soutěž

Povinnosti pro svaz:

 • Poskytnout pořadateli dotaci na nájem haly ve výši 20 000,- Kč
 • Zajistit dovoz a odvoz tatami
 • Zajistit výpočetní techniku pro řízení soutěží
 • Zajistit výpočetní techniku na každém tatami s centrálním počítačem
 • Stoly a židle pro obsluhu počítače
 • Zajistí ukazatel skóre – časomíry
 • Zajistí stupně vítězů včetně reklamních ploch
 • Kamery zajišťující přímý přenos na internet včetně obsluhy
 • Ozvučení, speakra
 • Diplomy a medaile, zajištění ceremoniálu pro předávání ceny
 • Ohraničení prostoru pro závodníky
 • Nominaci rozhodčích a jejich výplatu
 • Výplata výher závodníkům na vybraných závodech ve vybraných kategoriích
 • Občerstvení pro rozhodčí

Povinnosti pořadatele:

 • Zajistit smlouvu na pronájem haly
 • Odpovídající počet zdravotního personálu
 • Občerstvení pro pořadatele
 • Zajistí technickou četu pro sestavení tatami a vyložení automobilu s materiálem pro závody
 • Zajistí složení tatami a naložení všech příslušenství do automobilu
 • Připraví halu
 • Zajistí pořadatelskou činnost v průběhu závodu
 • Zajistí řízení soutěže po technické stránce
 • Vypracuje propozice dle požadavků a zajistí propagaci soutěže

U5 – 5/2013
VV schvaluje výše uvedené změny pro pořádání soutěží z projektu „Zkvalitnění domácích soutěží“.

U6 – 5/2013
VV schvaluje pořadatele závodu pro Národní pohár mládeže dne 8. 3. 2013 pana Slavomíra Svobodu.

U7 – 5/2013
VV schvaluje pořadatele Fight club České Budějovice – Petr Beníšek pro soutěž MČR mládeže, které se koná 6. 12. 2014 za předpokladu, že soutěž proběhne dle daných podmínek.

Pan Jiří Kotala má za úkol vše domluvit a informovat pořadatele o platných podmínkách pro pořádání soutěže.

Úkol:               Jiří Kotala                  

U8 – 5/2013
VV schvaluje dotace ve výši 40 000,- Kč na Národní pohár Seniorů a dodání pohárů na ligu, které se konají v termínech:

 • 25. 1. 2014     Liga D, J, S + NP S (dle soutěžního kalendáře)
 • 15. 2. 2014     Liga D, J, S + NP S (dle soutěžního kalendáře)
 • 29. 3. 2014     MČR seniorů + finále ligy (dle soutěžního kalendáře)

Výše dotace v částce 40 000,- Kč se týká těchto soutěží i na podzim. Podzimní část soutěžního kalendáře přepracuje pan Kotala.

U9 – 5/2013
VV schvaluje Národní poháry jako jediné nominační soutěže na MČR a dává za úkol panu Jiřímu Kotalovi zveřejnit nominační klíč na MČR na webu.

Úkol:               Jiří Kotala                  

U10 – 5/2013
VV dává za úkol komisi STK v září 2014 svolat kalendářní kongres pro soutěže v roce 2015.

Úkol:               Jiří Kotala                  

U11 – 5/2013
VV ukládá panu Jiřímu Kotalovi dopracovat soutěžní řád a přepracovat podzimní část soutěžního kalendáře pro rok 2014.

Úkol:               Jiří Kotala                  

U12 – 5/2013
VV projednal Žádost o udělení Sportovní autority krajskému sdružení – Liberecký svaz karate o.s. Tato žádost byla zamítnuta.
Odůvodnění:
ČSKe v současné době nebude rozšiřovat působnost krajských svazů.  Navíc bylo zjištěno, že seznam oddílů, který byl předložen, neodpovídá skutečnosti. Některé oddíly, které byly uvedeny v seznamu, jsou členy Ústeckého krajského svazu karate. Prosíme o předložení aktuálního seznamu oddílů, kde doložíte doklad o vystoupení z Ústeckého krajského svazu karate.

Úkol:               sekretariát                 

U13 – 5/2013
VV projednal „ Žádost o prošetření špatné registrace závodníka Šimona Brandy na výjezdu reprezentace "Austria junior open 2013" od pana Miloslava Kabeše, která přišla na sekretariát dne 29. 8. 2013.

VV rozhodl, že Šimonu Brandovi budou proplacené cestovní náklady spojené s účasti na Mezinárodním turnaji.

Úkol:               sekretariát                 

U14 – 5/2013
VV ukládá Jaromíru Musilovi předložit návrh rozpočtu na nákup sportovních souprav pro reprezentaci ČSKe.

Úkol:               Jaromír Musil            

U15 – 5/2013
VV projednal Žádost pana Petra Beníška na zařazení jeho soutěže BOHEMIA OPEN 2014 do sportovního kalendáře 2014.

VV rozhodl, že BOHEMIA OPEN 2014 bude zařazen do kalendáře soutěží pod záštitou předsedy svazu s podmínkou, že u stupňů vítězů umístí logo ČSKe  . Tento turnaj nebude nominační.

Úkol:               Jiří Kotala                  

U16 – 5/2013
VV projednal žádost o zařazení 3. Ročního Memoriálu Ing. Jiřího Fuchse do kalendáře sportovních soutěží jako nominační.
Tato žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že se změnil systém nominačních soutěží ČSKe, ale bude mu nabídnuta možnost přihlásit se jako pořadatel Národního poháru.

Úkol:               Jiří Kotala                  

U17 – 5/2013
VV schválil prodej známek na rok 2014 v průběhu měsíce prosinec, platnost známky bude od 1. 1. 2014.