Konalo se školení rozhodčích ČSKe

Pod hlavičkou Českého svazu karate a libereckého klubu SKK Shotokan se konalo pravidelné školení českých rozhodčích. Pro nové licence a potvrzení stávajících přijela do Liberce česká polovina rozhodcovského sboru České republiky. Druhé kolo budou absolvovat, za dva měsíce, rozhodčí z Moravy a Slezska v Havířově. V prvním bloku přednášek byla probrána stávající pravidla rozhodování, včetně novinek z právě proběhlého ME v Portugalsku a dále situace na jednotlivých soutěžích minulé sezóny.

Rozhodčí po té absolvovali písemné testy z jejich znalostí v rozhodování kata i kumite. Odpolední část pak byla věnována praktickému cvičení sestav, kterého se přítomní rozhodčí zúčastnili jako aktivní cvičenci v karate-gi.

„Je bezpodmínečně nutné si fyzicky projít tím, čím procházejí závodníci na soutěži, aby i rozhodčí pocítili jednotlivé aspekty uvedeného cvičení na vlastní kůži“, řekl ke školení v kata předseda Komise rozhodčích ČSKe Josef Rajchert a pokračoval „řada z rozhodčích už tak často karate-gi neobléká a je nutné si to osvěžit. O odlišnosti jednotlivých stylů a škol nemluvě“.

V praktické části, se jako aktivní lektoři, předvedli Jakub Tesárek pro styl Shotokan, a dále vedoucí reprezentace kata Jaromír Musil, který se věnoval dalším stylům (Goju-ryu, Shito ryu a Wado – ryu).

Druhou částí prověrek českých rozhodčích byla sobotní praxe na ligové soutěži a Národním poháru seniorů se závěrem verdiktů komise. Mezi držitele nejvyšší licence, Karate Referee, byl nově zařazen rozhodčí Josef Pekarovič. Ostatní licence nižší kvalifikace byly rozdány dle výsledků testů a praxe.