Konalo se školení rozhodčích

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH ČSKe

.=
Komise rozhodčích ČSKe uspořádala ve dnech 5. – 6.2.2011 své pravidelné školení rozhodčích karate, v Centru vzděláváni Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Školení se zúčastnilo 25 aktivních rozhodčích, omluveni byli celkem 4 ze studijních, zdravotních nebo osobních důvodů.

.=
Zkouška na Licence rozhodčích kumite proběhla formou teoretického testu a praxe při turnaji URP všech věkových kategorií. Soudci na kata prodělali zejména nové 3 stupňové testy, které měly za úkol prověřit jejich znalosti sestav všech čtyř stylů karate.

.=
Komise rozhodčích připravuje nový model uspořádání rozhodcovských tříd, napomáhající úspoře finančních prostředků organizátorům soutěží a úhradám výkonu rozhodčích.

.=
Do doby konání řádného předsezonního školení , druhý týden v měsíci září (17.9.2011),(kdy budou srovnány licenční poplatky na rok 2011), budou vybrány do termínu 28.2.2011 jejich zálohy dle směrnice KR ČSKe.(ve výši 1.000,-/ a 700,- dle licence vyšší/nižší).

.=
Poplatky za udělené směrnice zašlou rozhodčí na konto ČSKe- 175 020 65 04/0600, variabilní symbol jméno plátce a např. “Licence RA….“. O jeho zaplacení budou informovat elektronicky předsedu KR.

Po školení rozhodčích v září pak bude proveden doplatek.

V Ústí nad Labem dne 6.2.2011

Komise rozhodčích ČSKe

Mgr.Josef Rajchert,předseda
Jaromír Musil ,úsek kata
Jaroslav Nekola,úsek kumite

ke stažení: 2011-licence-skoleni.pdf