Konalo se školení trenérů ČSKe

Dne 2. 12. 2016 komise TMK ČSKe, uspořádala úvodní kreditní školení v prostorách fyzioterapeutického centra FAČR resp. centra K. Pelíkána fyzioterapeuta fotbalové reprezentace U 20.

Celková náplň se nesla v původním zadaní a to kineziologické diagnostiky, sledování indispozic pohybového aparátu a tvorba nápravných programů a kompenzačních cvičení v silových složkách a ve flexibilitě. Úvod školení patřil teoretické části, kde se posluchači dostali k informacím obsahujícím možný pohled na posturu člověka očima fyzioterapeuta resp. jak by mohl a měl vidět cvičence i trenér a dále jednotlivé diagnostické formy a metody hodnocení celkového pohybového projevu člověka.

V následujícím praktickém bloku se řešila nápravná cvičení. Správná forma provedení jednotlivých cvičení. Určování vhodnosti zatížení silovými cviky v jednotlivých věkových kategoriích a dále možnosti rozvoje flexibility v karate. Trenéři měli samozřejmě možnost pokládat v průběhu praktické části otázky z praxe. Bylo vidět že řešená problematika je aktuální a v mnoha klubech řeší identické problémy. Mnoho otázek se týkalo právě vhodného rozvoje silových kondičních parametrů. Komise TMK proto plánuje obsah následných kreditních školení, které budou samozřejmě specifického charakteru ve vztahu k jednotlivým trenérským licencím a doškolováním, ale i speciální školení právě na rozvoj kondičních schopností v karate. Dopředu avizujeme, že školitelé budou odborníci např. Dr. Cacek, Ph.D. /kondiční trenér/, Mgr. Netscher /bývalí kondiční trenér fotbalového A mužstva/ a jiní odborníci.

Komise TMK doufá, že účast na daných školeních bude vysoká, jelikož požadavky na sportovní výkon kladou mnohem vyšší náročnost na připravenost a teoretickou fundovanost.

Dr. Michal Hrubý, Ph.D.