Konalo se školení trenérů ČSKe 3/2017

Brno – ve dnech 31. 3. 2017 až 1. 4. 2017 proběhlo jedno z dalších kreditních školení pořádaných trenérsko – metodickou komisí Českého svazu karate. Téma toho školení byla síla. resp. rozvoj silových schopností. Trenérsko – metodická komise zajistila na toto školení jednoho z největších odborníků na sportovní silový trénink v České republice. Lektorem školení byl PhDr. Jan Cacek, Ph.D., odborní asistent na katedře atletiky FSS MU Brno, kondiční trenér mnoha známých sportovců a reprezentantů České republiky, kondiční trenér Zbrojovky Brno (epojištění liga-fotbal). Školení dále lektoroval PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D., předseda TMK ČSKe.

Školení se zúčastnilo 30 trenérů karate z mnoha moravských klubů. V pateční několikahodinové přednášce zaznělo mnoho aktuálních, moderních informací k silovému tréninku. Každá podaná informace se setkala vždy s velikým zájmem trenérů a vyvolala mnoho dotazů, které přerůstali v zajímavé a podnětné diskuse. A to je nakonec i cílem těchto nespecifických kreditních školení, které TMK ČSKe pořádá. V sobotu dopoledně probíhali přednáškové bloky na téma silový trénink a mládež. Součástí byly analýzy jednotlivých tréninkových metod. Rozbor tréninkových silových podnětů jednotlivých světových organizací (EXOS, NSCA, apod.). Na závěr byl opět prostor k diskusi. V odpoledním „praktickém“ bloku, se trenéři přesunuli do tréninkového centra SCM Brno. V jeho prostorách následně probíhali ukázky a možnosti silových vstupů v tréninku karate. TMK ČSKe tímto způsobem děkuji všem trenérům za velmi příjemnou atmosféru a děkovné emaily. TMK ČSKe je ráda za každý podnětný návrh a hlavně za zpětnou vazbu, že směr kterým se momentálně ubírá je správný.