Letní akce uznané TMK ČSKe

Dobrý den,

níže uvedené akce považuje TMK ČSKe za přínosné jak pro trenéry (nové formy a metody tréninkového procesu), tak pro samotné cvičence. Účast na VIP Kata Workshopu či soustředění v Luhačovicích bude ohodnocena 4 kredity.

Pozvánka na VIP Kata Workshop:
VIP_Kata_ Workshop_Bulletin.pdf

Pozvánka na soustředění v Luhačovicích:
Luhačovice-2019.pdf

S pozdravem

Předseda TMK ČSKe
PaedDr. Michal Hrubý, PhD.