Na LODM 2013 karate nebude

Vážení sportovní přátelé,

v minulých dnech jsem dostal několik dotazů týkajících se programu příští Olympiády děti a mládeže ve Zlínském kraji, kde bude karate bohužel chybět. Již jsem o této situaci informoval členskou základnu na výjezdním zasedání na ME seniorů ve Španělsku prostřednictvím předsedů krajských svazů a také na VH ČSKe.

Aby nedocházelo k dezinformacím, tak proto ještě jednou několik vět k tomuto tématu.

Když program ODM začínal, byl jsem u toho a náš neolympijský sport přes známou pořádající společnost, pověřenou v roce 2005 Jihomoravským krajem organizací druhého ročníku této akce, do programu pomohl zařadit. Od té doby uplynulo několik úspěšných ročníků a členská základna si na tento komfort samozřejmě zvykla.

Když se k nám dostaly první informace o možném budoucím pořadateli, který chystá zeštíhleni počtu zúčastněných sportů a zjistilo se, že v daném kraji není žádný oddíl karate zastoupený v ČSKe, který by byl schopný organizace takové akce, podnikly se následující kroky:

– říjen 2011- kontakt s oddílem karate JKA ve Zlíně a Kroměříži ohledně možného pořádání
– listopad 2011 město Zlín přislíbilo podporu karate na ODM
– listopad 2011 Doc. PhDr. Josef Dovalil na FTVS oznámil, že s tím není možné nic udělat, pokud nebude chtít pořádající město
– pořadatelem je Uherské Hradiště (Zlínský kraj)
– bohužel v tomto městě není oddíl karate, proto se rozhodli nezařadit tento sport
– město je malé a nemá tolik sportovišť a ubytovacích kapacit, aby mohlo uspořádat soutěže tolika sportů

*I přes toto všechno:*

– Kluby karate Zlín/Kroměříž nabídly prostory pro uspořádání
– Český svaz karate nabídnul financování soutěže
– Město Zlín přislíbilo podporu této akce

Přes všechny tyto snahy nemělo pořádající město zájem o zařazení stávajícího počtu sportů do ODM 2013 z důvodů finančních a kapacitních (prostory, organizátoři, atd.).

Tím nejzávažnějším důvodem je ale absence karatistů v pořádajícím kraji a tak nulový bodový zisk v daném sportu pro pořádající kraj!

V prosinci 2011 se VV ČSKe ještě snažil prostřednictvím p. Dovalila (garanta ODM na ČOV) o podporu zařazení, bohužel bez úspěchu s vyjádřením, město má podepsanou smlouvu a není možné ji ze strany výboru ODM změnit.
Do programu ODM 2013 nebylo oproti minulým ročníkům zařazeno karate, judo, box, golf, florbal, kanoistika, volejbal chlapci a další sporty.

Jiří Boček
Předseda ČSKe