Návštěva u Presidenta ČR

Dnešní den 22.února slavilo české karate velký svátek. Zástupci ČSKe prezident Jiří Boček, Slavomír Svoboda, Josef Rajchert a Jiří Faktor společně Karlem Kaňkou zastupujícího ČSJBU, byli přijati na pražském hradě prezidentem České republiky Václavem Klausem. Účelem jejich návštěvy bylo převzetí ocenění, které si přivezl prezident Václav Klaus ze své návštěvy v Japonsku. Nejvyšší zástupce světového Shotokanu Kancho Hirokazu Kanazawa zde předal našemu panu prezidentu čestný titul 8.DAN karate. Současně s tímto oceněním si, držitel nejvyššího technického stupně v karate v republice, přivezl i osobní certifikát a dar v podobě karate gi a černého pásu.

Pan prezident usoudil, uznal za vhodné předat tato ocenění, včetně osobního certifikátu, oficiálním zástupcům českého karate. Prezident svazu karate Jiří Boček, současně s celou delegací ČSKe, předal na oplátku prezidentu České republiky poděkování za podporu sportu v podobě skleněné trofeje a Certifikát, kterým byl pan prezident Václav Klaus uveden do Síně slávy ČSKe. Václav Klaus, bývalý aktivní sportovec basketbalista, věnoval v další neformální části návštěvy, značnou pozornost karatistickému hnutí. Opět prokázal svůj přehled i na sportovním poli, duchaplnost a znalost sportovního prostředí. Zajímal se o dění v karate, o práci s mládeží a rozvoji tohoto sportovního odvětví v naší republice. Svým zasvěceným přehledem prokázal, že je oprávněně držitelem tohoto čestného ocenění. Závěrem vyjádřil radost nad velkou členskou základnou mládežnického karate u nás a snahu o svou účast na některém z vrcholných podniků karate v České republice.

Fotogalerie z návštěvy u prezideenta republiky