Nominační turnaje mládeže 2015

Vážení členové ČSKe,

VV ČSKe na svém prvním letošním jednání rozhodl o částečné změně koncepce postupu na MČR žactva a dorostu.
Kromě stávajícího postupu z národních pohárů ČSKe budou nově postupovat na MČR také tři závodníci v každé kategorii ze “soukromých” nominačních turnajů.

Obracíme se proto na pořadatele soutěží, zda budou mít zájem o zařazení jejich soutěže mezi tyto nominační turnaje.

Základní podmínkou je, že pořadatelé nominačních turnajů musejí dodržet všechny kategorie dle soutěžního řádu ČSKe v kategoriích žactva a dorostu.

Smyslem této změny je především umožnění mladším závodníkům více možností k nominaci na MČR, neboť právě mezi těmito mladšími závodníky je zpravidla početnější konkurence, častější problémy se změnou hmotnostní kategorie v průběhu sezóny apod. Jedná se však pouze o jakousi dodatkovou nominaci. Základem nominace bude i nadále žebříček z národních pohárů.

*Případné zájemce z řad pořadatelů o zařazení mezi nominační turnaje prosíme, aby svůj zájem nahlásili e-mailem na adresu stk@czechkarate.cz nejpozději do 20.3.2015.*

Součástí zprávy musejí být základní propozice k turnaji, ve kterých budou uvedeny alespoň tyto body:
– název pořadatele
– datum soutěže
– místo konání
– čas zahájení soutěže
– seznam kategorií
– výše startovného
– počet tatami (nemusí být nutně součástí propozic, ale alespoň emailové zprávy)

Na základě obdržených přihlášek vybere STK ČSKe turnaje, které budou mezi nominační turnaje zařazeny, a přidělí jim koeficient pro bodování.